Sağlık Araştırmaları: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Entegre Yapı

Günümüzün sağlık hizmetleri müşterisi, silo haline getirilmiş çözümler yerine küresel tedavi tecrübesi, yerel sağlık hizmetleri piyasa bilgisi ve araştırma uzmanlığını bir araya getiren bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Sahip olduğumuz 4 Entegre Yapı – Ticari Strateji, Mükemmelliği Piyasaya Sürme, Performans Optimizasyonu ve Hasta Deneyim Yolculuğu – tıbbi ürünlerin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarda müşterilerimize rehberlik etme amacıyla Ipsos’un en önemli kısmını oluşturmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için videolarımızı izleyiniz.

Müşteri Bağlamı

Ürün piyasaya girmeden önce, günümüz strateji uzmanlarının piyasa içerisinde farklı faktörlerin nasıl kaynaştığı konusunda derin bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Piyasaya sürme sonrası ise pazarlama girişimlerinin kendi menfaatlerini nasıl etkilediğine dair bir tablo çıkarmaları gerekmektedir. Gerçekten başarılı olmak için ayrıca hasta ihtiyaçları ile uyum içinde olmaları ve hasta deneyimini geliştirmek için bütüncül çözümler sağlamaları gerekmektedir.

Çözümlerimiz

Ipsos Healthcare'in 4 Entegre Yapısı, ürünün yaşam döngüsü boyunca her aşamada müşterilerimize rehberlik etmek üzere tedavi alanındaki bilgi birikimimizi, araştırma uzmanlığımızı ve özel/ortak yaklaşımları bir araya getirmektedir.

Ipsos Healthcare'in Entegre Yapıları:

 

Ticari Strateji Yapısı

Piyasalar ve piyasa içerisinde yer alan taraflar, karmaşık ve zorlayıcı yeni sorulara cevap verebilmek için gerekli olan araştırma tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için strateji uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.

İletişim: commercialstrategy@ipsos.com   

 

Mükemmelliği Piyasaya Sürme Yapısı

Şirketlere mevcut düzenlemelerini değerlendirme ve yeni ürünlerin potansiyelini optimize etmek üzere uygun stratejiler belirleme konusunda yardımcı oluyoruz.

İletişim: launchexcellence@ipsos.com

 

Performans Optimizasyonu Yapısı

Müşterilerimizi, (hem fonksiyonel alanlar hem de iç bileşenler) markalarının konumu, nerede olması gerektiği ve oraya nasıl ulaşacakları konusunda bilgilendirmek için çalışıyoruz.

İletişim: performanceoptimisation@ipsos.com

 

Hasta Deneyim Yolculuğu Yapısı

Şirketlere hasta akışı ve hasta ihtiyaçlarını anlamaları, hasta deneyimini geliştirmek için bütüncül çözümler sağlamaları konusunda yardımcı oluyoruz.

İletişim: patientjourney@ipsos.com

Örnek Vaka Çalışmaları

Zengin ve titiz çalışılmış bir hasta yolculuğu bilgisine ulaşmak, tüm pazarlamacılar için büyük önem taşır. Ancak özel bir duruma sahip hastaların zincirleme deneyimleri gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Melanom hastaların yolculuğunun gerçek bir resmini çizmek amacıyla Ipsos, Küresel Onkoloji Monitörünü kullanmaya başlamıştır. Bu araç bizlere kanser önleyici ilaç tedavileri, teşhis koyma şekilleri, tedavi algoritmaları, aktarma bilgileri ve daha fazlası hakkında değerli gerçek dünya kanıtları sunmuştur. Ancak birkaç paydaştan (hekimler, hastalar, ödeyen taraflar, eczacılar ve diğer HCPler) alınan nitel bakış açıları eklenene kadar kafalarda sorular kalmıştır. Entegre yaklaşım hasta deneyim yolculuğunu yüksek çözünürlüğe ulaştırmış, farklı paydaşların önemi, etkisi ve rolünü ortaya koymuş, çeşitli paydaşlar arasındaki bağı koparmış, paydaş sektörlerine doğru mesajı sağlamıştır.