Sağlık Araştırmaları: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Gerçek Dünya Kanıtı

Geçtiğimiz yıllarda Gerçek Dünya Kanıtının (RWE) hem kullanım hem de önem bakımından yaygınlaştığı görülmektedir. Bu alanın önderlerinden biri olarak Ipsos, 25 yılı aşkın bir süredir birleştirilmiş Küresel Terapi Monitörlerini (sektörün en geniş birleştirilmiş reçetelendirme verisi portföyü) kullanmaktadır. Sahip olduğumuz RWE portföyü, diğer birleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra, Küresel Kanıt, Değer & Erişim uzmanlarımızın sağladığı analiz ve stratejik danışmanlık hizmetlerini de içermektedir.

Müşteri Bağlamı

Genel itibariyle bakıldığında RWE, üreticilerin yalnızca güvenlik ve faydaları değil, tedavilerinin geniş ve uzun vadeli değerini belgelemelerine de fırsat tanımaktadır. RWE, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca kullanılabilecek uygulamalara sahiptir. Müşterilerimiz bu uygulamaları, ilaçlarının değeri ve ücretlendirmelerini göstermek, hasta ve kliniklerin izleyecekleri yolları değerlendirmek, satış fırsatları ve karşılanmamış ihtiyaçları belirlemek üzere piyasaya sürme öncesi, esnası ve sonrasında kullanmaktadır.

Çözümlerimiz

Küresel Terapi Monitörleri

Tüm dünyada 17.000 doktor, 400.000 hasta ve 25 hastalık

İlgili verilerden bazı örnekler için tıklayın.

Ipsos Sağlık Hizmetlerinin piyasaya öncülük eden Küresel Terapi Monitörleri, 25’i aşkın hastalığın tedavilerini izleyen çok müşterili hasta çizelgesi inceleme çalışmasıdır. Tüm bu veriler, sektörün kendi türünde en geniş portföyünü oluşturmaktadır. Yüksek seviyede özelleştirilebilir teslime hazır emtialar, hızlı iş dönüş süresi, küresel veri karşılaştırabilme ve terapi kategorisi uzmanlarının sağladığı en yüksek seviye esneklik ve hizmet, kullanıcılara sağlanan yararlar arasında yer almaktadır. Küresel Terapi Monitörleri şunları da içermektedir:

 • ONKOLOJİ
 • OTOİMMÜN
  • Multipl Skleroz
  • Eklem İltihabı
  • Crohn Hastalığı
  • Ülseratif Kolit
  • Sedef Hastalığı
  • Psoriatik Artrit
  • Deri Veremi
  • Ankilozan Spondilit
  • Nr-AxSpA
  • Hidradenitis Supurativa
  • Atopik Dermatit
 • VİROLOJİ & KARACİĞER HASTALIKLARI
  • HIV
  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Nonalkolik Steatohepatik (NASH)
 • DİYABET & KARDİYOVASKÜLER
  • Diyabet
  • Atrial Fibrilasyonda Felç Önleme
  • Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon
  • Venöz Tromboembolik Hastalık
  • Hiperlipidemi
  • Hipertansiyon
 • SOLUNUM
  • Ağır Astım
 • DİĞER HASTALIKLAR
  • Hemofili
  • Küme Baş ağrıları

Diğer Birleştirilmiş RWE Çözümleri

 • Birleştirilmiş Onkoloji MDx Monitörü (Solid Tümörler): Geniş bir solid tümör çeşidi yelpazesinde yapılan farklı tiplerde biyogösterge testlerinin anlaşılması, tetikleyicileri ve karşılaşılan engellerin takibi
 • Birleştirilmiş Onkoloji MDx Monitörü (Hematolojik Neoplaziler): Geniş bir hematolojik kanser çeşidi yelpazesinde yapılan farklı tiplerde biyogösterge testlerinin anlaşılması, tetikleyicileri ve karşılaşılan engellerin takibi
 • Birleştirilmiş Hasta Yaşam Kalitesi Çalışması: Bir hastalığın zaman içerisinde hasta üzerinde oluşturduğu algılanan etkileri ölçmek için sayısal, hasta tarafından bildirilen Sağlığa İlişkin Yaşam Kalitesi (HRWol) çalışması
 • Birleştirilmiş Hasta İhtiyaçları & Durum Değerlendirme Çalışması: Hasta popülasyonunun bir profilini çıkarmak ve hedef hasta havuzu oluşturmak için kullanılabilecek hasta ihtiyaçları & durum değerlendirmesi
 • Ipsos Sağlık Hizmetleri SEES: Hastaların ihtiyaçları, motivasyonları ve deneyimlerinin gerçek bir resmini çizen hastalığa özel birleştirilmiş etnografi çalışmaları
 • Birleştirilmiş Otoimmün Biyobenzerlik Etki Çalışması: Hem doktor hem de muhatabın bakış açısından Otoimmün biyobenzerlikler konusunda piyasa perspektifinin anlaşılması için bir temel oluşturur
 • Birleştirilmiş Onkoloji Biyobenzerlik Etki Çalışması: Onkoloji biyobenzerlikleri konusunda piyasa perspektifinin anlaşılması için bir temel oluşturur
 • RxPect (birleştirilmiş gelecek piyasa haritalaması): Doktorların yeni bir ürünü reçetelendirmeyi düşüneceği hasta tiplerini, hangi miktarlarda ve ne olasılıkla reçetelendirebileceğini ortaya koyar
 • Terapi Dinleme (birleştirilmiş sosyal dinleme): Terapi bilgi birikimi, veri bilimi uzmanlığı ve ileri programlama becerileri etrafında oluşturulmuş sağlık hizmetlerine özel sosyal dinleme aracı
 • Topluluğun Sesi (birleştirilmiş çevrim içi hekim toplulukları): Küresel Terapi Monitörleri ekibinden hastalık uzmanları tarafından yönetilen, hastalığa özel çevrim içi hekim toplulukları
 • Birleştirilmiş Onkoloji Alım Analog Aracı: Piyasaya sürme hazırlığı ve öngörüler için alım eğrileri sağlamak için Küresel Onkoloji Monitöründen alınan eski ve mevcut tedavi verilerini kullanır
 • Ipsos Sağlık Hizmetleri TETİKLEYİCİ (birleştirilmiş etmen analizi): İleri piyasa etmenleri analizi konusunda güçlü, iş odaklı içgörüler sağlar
 • Onkoloji Laboratuvar Haritalama ve Sınıflandırma Çalışması (Solid/Hem-): Kanser biyogösterge testlerinde yer alan farklı laboratuvar türlerinin detaylı bir resmini çizer
 • PD-L1 Test Monitörü (Solid Tümörler): Gelişmekte olan PD-L1 ibare test düzenlemeleri konusunda geniş içgörüler sunar
 • Pan-Kanser Test Monitörü (Solid Tümörler): Belli pan-kanser test panellerinin kullanımı ve etkilerini ortaya koyar
 • Likit Biyopsi Test Monitörü (Solid Tümörler): Onkoloji düzeninde likit biyopsilerin dinamik ve hızlı bir şekilde gelişen ticari düzeni konusunda geniş bilgi verir

Küresel Kanıt, Değer ve Erişim

Ipsos Sağlık Hizmetleri Küresel Kanıt, Değer & Erişim Grubu, ürün değeri planlarının geliştirilmesini desteklemek için kanıt oluşturma ve piyasa erişim stratejilerini bir araya getiren bir uzman grubudur. Sağlanan hizmetler arasında tarama araştırması, veri analizi, bilimsel yayınlar ve gözlemsel çalışmalar yer almaktadır. Tüm bu hizmetler, geniş kariyer sahibi bilim insanları tarafından sağlanmaktadır.

Bizimle Iletisime Gecin:

Küresel Terapi Monitörleri ve diğer çok müşterili RWE hizmetleri: therapymonitors@Ipsos.com
Küresel Onkoloji Monitörü: oncology@ipsos.com
Küresel Moleküler Teşhis Monitörleri: MDx@ipsos.com
Özel çözümler: geva@ipsos.com

Örnek Vaka Çalışmaları

‘Biyobenzerlerin’ tanıtımının halen devam etmekte olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu ürünlerin mevcut tedavi uygulamalarını nasıl etkileyeceğini anlamak hem markalaşmış ürün sahipleri hem de biyobenzer seçenekler geliştiren kişiler için hayati önem teşkil etmektedir. Ipsos Sağlık Hizmetleri’nin birleştirilmiş Otoimmün Biyobenzer Etki Çalışması bu ortak ihtiyaca kapsamlı, gelecek odaklı bir çözüm önerisi getiriyor. Bu çalışma doktorlar ve ödemeyi yapacak kişiler arasında algısal araştırmayı Ipsos’un Küresel Terapi Monitörleri aracılığıyla elde edilen sağlam, hasta düzeyinde verilerle birleştiriyor. Bu verilere ileri seviye mantıksal analiz uygulayarak, AI biyobenzer alanının gelecekteki pazar haritasını sunuyor. Katılımcılar (hem ilaç firmaları tarafından hem de biyoteknoloji tarafından kişiler) biyobenzer kullanımına ve daha birçok konuya yön verecek biyobenzerin, muhtemel hasta sayısının ve özelliklerinin artış oranını kavrayabildiler.
Bu çalışma için Ipsos, ‘En Yenilikçi’ kategorisinde BHBIA BOBI Ödülüne aday gösterilmiştir (2015).