Araştırma Yönetimi, Veri Toplama & Teslimatı: Ipsos Observer
Araştırma Yönetimi, Veri Toplama & Teslimatı: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

I-Instant - Bir Gecede Tamamlanan Online Çözümler

I-Instant - Bir Gecede Tamamlanan Online Çözümler Acilen cevap bulunması gereken sorularınıza hızlı yanıtlar bulmanıza, rakiplerin faaliyetlerini, piyasadaki trendleri izlemenize ve sizi yavaşlatmaksızın, tahmin yerine müşterilerden sağlanan verilere göre hareket etmenize imkân tanır.

Müşteri Bağlamı

“I-Instant” şu uygulamalarda ideal çözümdür:

 • Spesifik duygu, düşünce ve meselelerin anlaşılabilmesi, açıklığa kavuşturulması,
 • Hipotezlerin sınanması ve alternatif seçeneklerin izlenmesi,
 • Tüketici içögüleri geliştirmek için bilgi toplamak
 • Ürün, medya vb’ne dair eş zamanlı geri bildirim almak
 • Bir olaya, kriz durumuna vb. olan tepkileri anlamak
 • Rakiplerinizin faaliyetlerini ve daha fazlasını izlemek, takip etmek

Çözümlerimiz

500 ‘e kadar görüşmeyi kapsayan ve ulusal düzeyde temsiliyeti olan örneklem.

Metodoloji
Ipsos panelistleri arasında sorulan 15 adete kadar mobil uyumlu soru (Ipsos paneli bulunmayan durumlarda bunlar başka seçkin panel sağlayıcıları arasından seçilmektedir).

Erişilebilirlik
50+ ülkede erişilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu.

Neticelerin sunulması/gönderilmesi
2-3 gün içinde

Neticelerin sunulması/gönderilmesi
Ülke ve ihtiyaçlara bağlı olarak saatler veya günler içerisinde.

Sunduğumuz Çözümler

Verilerin gönderilmesi, saha çalışmasına olan yaklaşım ve hazırlık aşamalarında kullanılan verimli otomasyon metotları sayesinde I-Instant ile neticelerin elde edilmesi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı olmaktadır.  Bu şekilde hızlı geri dönüş alınması; katılımın sağlanması, bir gecede uyarlanan örneklem stratejisi ve Cihaz Uyumlu yaklaşım sayesinde mümkün olmaktadır. 

I-Instant kullanmanın sağladığı yararlar:

 • cihaz uyumlu yaklaşım ve bir gecede tamamlanan alanlar sayesinde sağlanan yüksek geri dönüş hızı
 • herhangi bir gün saha çalışması başlatabilme
 • sahanın başka bir müşteriyle paylaşılmıyor olması
 • örneklem büyüklüğünün(500’e kadar) ve tanımının (ülkeye göre değişen %60 oluşum oranı) seçimi
 • bir gün önceden sağlanan görseller olması durumunda-görsellerin test edilmesi imkanı
 • endişeye mahal bırakmayan teslimat garanti ve güvencesi

Bir gecede neticelenen hizmetlerimizi keşfedin.

Örnek Vaka Çalışmaları

I-Instant ‘ın hızlı bir inceleme aracı olarak kullanılması
İŞLETMENİN İHTİYACI: Küresel bir CPG üreticisi, duş jellerinde bir yenilik yapmak üzere KANO çalışması yürütmeden önce ürün özellik & yararlarını araştırmaya ihtiyaç duymuştur. Kuruluş; bazıları yeni ortaya çıkan 10 kilit pazarda, daha çok genç bir kitleyi hedef almaktadır. Bunun hızla ve uygun maliyetle çözümlenmesi gerekmektedir.
ÇÖZÜM: Bir “I-Instant” araştırması 10 farklı pazara yönelik olarak yalnızca 2 gün içerisinde sahada uygulamaya konulabilmiştir. Cihaz uyumlu bir yaklaşımla online ve mobil platformları kullanarak, I-Instant sayesinde 15-24 yaş aralığı gibi erişilmesi zor hedef kitlelere erişmemiz mümkün olmuştur. Ayrıca bu platform, gelişmekte olan ülkelere dair araştırmalar yürütme fırsatını da doğurmuştur.
MÜŞTERİYE SAĞLADIĞI YARARLAR: Müşteri daha önce hiç incelemedikleri pazarlarda birkaç fırsat tespit etmiş, haftalar yerine günler içerisinde netice almayı başarmıştır. Ar&Ge süreçleri neticesinde yenilik döngüsü 2 ay kısalmış, küresel düzeyde özellik/karlılık uyumluluğu sağlanmıştır.

I-Instant kullanarak kadınların hassas konularda araştırmalara katılımlarını sağlamak
İŞLETMENİN İHTİYACI: Kadınlara yönelik bakım ürünleri söz konusu olduğunda, bilhassa bu ürünlerin “tabu” sayıldığı ülkelerde, kadınların araştırmaya katılımlarını sağlamak zor olabilmektedir. Bu bağlamda bir FMCG müşterisi bizimle irtibata geçmiştir. Zorlu görevimiz esnasında yalnızca Afrika ülkelerinde kadınların katılımını sağlamakla kalmayıp bunu çok hızlı ve etkileşimli bir şekilde başarmak zorundaydık. Araştırmanın amacı, Afrikalı kadınları bu kategorideki ürünleri kullanmaya ikna etmenin en uygun yolunu tespit edebilmekti. Araştırmamız bu tarz ürünleri kullanmaya teşvik eden ve engelleyen etmenlerin neler olduğunu tespit etmeye odaklanmıştı.
ÇÖZÜMÜMÜZ: bu araştırma 2 aşamada gerçekleştir; I-Instant kullanılarak yürütülen kantitatif aşama, Ipsos UU platformu kullanılarak yürütülen kalitatif aşama. I-Instant 100% mobil olarak gerçekleştiğinden hız ve katılım konusunda istenileni sağladı. İlk anketin mobil ortamda yapılması ve benimsenen örneklem stratejisi sayesinde (Cihaz Uyumlu) etkin şekilde girdi sağlamak ve hedeflediğimiz değerlere ulaşmamız mümkün oldu. Daha da önemlisi, bu projenin 100% mobil platformda gerçekleştirilmesi sayesinde hassas konularda kadınların güvende hissetmelerinin sağlanmış olmasıdır. Aslına bakarsanız, cihazın boyutları ve görüşmeyi yapan bir kişinin bulunmayışı kadınların gizlilik ve güven gereksinimlerini karşılamıştır. İkinci aşama çevrimiçi olarak platformumuz üzerindeki bir görüşme odasında gerçekleştirilen, kalitatif/nitel bir araştırmadan oluşmaktadır. 15 dakika süresince, katılımcılarımız yerel halktan bir moderatörle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Bu çözüm sayesinde, uyaran niteliğindeki içeriğin gösterilmesi ve verilen cevapların sistem tarafından otomatik olarak kaydedilmesi mümkün oldu. İlk aşamada ifade edilen konularda detayların görüşülebilmesi imkanı doğmuştur. Zengin içeriğe erişilmesinde, görüşmenin çevrimiçi olarak yapılıyor olmasından kaynaklı güvenin katkısı büyüktür.
MÜŞTERİYE SAĞLADIĞI YARARLAR: Çalışma her bakımdan müşterimizi tatmin etmiştir. Zengin içeriğe kısa süreli bir çalışmayla erişmeleri sayesinde müşterimiz zaman ve paradan tasarruf etmiş, saha çalışmasını online olarak takip edebildiklerinden dolayı seyahate gerek olmamıştır. Aynı araştırmanın çevrimdışı çözümlerle tamamlanması 3 hafta sürecekken, mobil platformların ve online veri toplama işlemlerinin hızı dolayısıyla tüm çalışma bir haftada tamamlanmıştır. Artık müşterilerimizin zor pazarlardaki tüketicilerin katılımını sağlamakta kullanabilecekleri daha iyi bir çözüm var. Diğer yeni ortaya çıkan pazarlar için de bu yaklaşımın kullanılması planlanıyor.