OUR SOLUTIONS

Ipsos Sağlık Hizmetlerinden Öngörüler

Yeni Nesil Kanser Tedavisinin Değişen Koşulları
https://www.ipsos.com/en/rising-tide-next-generation-cancer-treatments

(Webinar) Bağlantılı Sağlık: Doktor Görüşü
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/webinar-connected-health-physicians-view

mAb Biyobenzerler: Kanser Tedavisinin Geleceği mi?
http://www.pharmexec.com/mab-biosimilars-future-cancer-treatment

Karmaşayı Fethetmek: Onkoloji Biyogösterge Testlerinde Yaklaşan Devrim
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/conquering-complexity-coming-revolution-oncology-biomarker-testing?language_content_entity=en-uk

Karmaşayı Uygun Hale Getirmek: Onkolojide Biyogösterge Testleri
https://www.ipsos.com/en/harnessing-complexity-companion-diagnostics-oncology

Multipl Skleroz: Gelişmekte olan rekabetçi düzenler, zorluklar ve gelecekteki fırsatlar
https://www.ipsos.com/en-us/knowledge/consumer-shopper/ms-evolving-competitive-landscape-future-challenges-and-opportunities-2016

Müşteri Bağlamı

2017 Gerçek Dünya Kanıtı Özeti (ektedir, genel taslağı aşağıda verilmiştir)

Bu doküman, Ipsos Sağlık Hizmetleri birleştirilmiş gerçek dünya kanıtlarının hakemli yayınları, tıp toplulukları ve konferanslarındaki sunumları, klinik posterleri, gazeteler, bakış açıları ve daha fazlası dahil olmak üzere geçen 5 yıl içindeki geniş kullanım alanlarını göstermektedir.

 

İZLEYİN

 

Ipsos Sağlık Hizmetleri Entegre Yapılar – Bölüm 1: Tanıtım

 

Ipsos Sağlık Hizmetleri Entegre Yapılar – Bölüm 2: Ticari Stratejiler

 

Ipsos Sağlık Hizmetleri Entegre Yapılar – Bölüm 3: Mükemmelliği Piyasaya Sürmek

 

Ipsos Sağlık Hizmetleri Entegre Yapılar – Bölüm 4: Performans Optimizasyonu

 

Ipsos Sağlık Hizmetleri Entegre Yapılar – Bölüm 5: Hasta Deneyim Yolculuğu

 

 

 

 

 

 

Çözümlerimiz

Onkolojide gelecekteki önceliklerin öngörülmesi

 

Bir ilaç firması, onkoloji hattı konusunda olası öngörüleri öğrenme arayışına girdiğinde, ticari strateji uzmanlarımız koordine yaklaşımla cevap verdi. Hangi ürünün uzun vadeli öngörü için düşünüldüğünü anlamak için müşterinin yeni ürün planlama ekibiyle birlikte çalıştılar, Her ürün için varsayım geliştirmeyi kullandılar. Daha sonra 10 yıllık bir öngörü geliştirdiler. Varsayımları süzgeçten geçirmek için bir ekiple çalışan Ipsos Sağlık Hizmetleri, müşterinin onkoloji işinin gidişatı konusunda net bir hikaye ortaya koydu. Sonuçlar üst yönetime sunuldu ve onkoloji ile diğer terapi alanları arasında yatırım önceliklendirmesi yapmak için kullanıldı.

 

Pazarlama için bilimsel güvenilirliğe sahip sonuçlar

 

Tıbbi cihazların piyasaya sürülmesi için hazırlık aşamasındaki müşterilerimizin kullanışlılık ve memnuniyet bakımından pazar lideriyle eşdeğerlik göstermesi gerekmekteydi. Ipsos, hastalar ve HCPlerin hem müşteri cihazı hem de pazar liderinin cihazı ile 3 ülkede merkezi tesislerde etkileşime gireceği deneysel bir tasarım sundu. Bu tasarım, bilimsel olarak doğrulanmış kullanılabilirlik araştırması ortaya koydu. Müşterinin cihazının birçok açıdan daha iyi olması ve katılımcılar tarafından daha çok tercih edilmesi gibi bulgular içeren sonuçlar, pazarlamayı desteklemek için kullanıldı ve ödeme yapanlar ile HCPler arasında görüşme sağlamak için bilimsel yayınlara dahil edildi.

 

Pazar payı oluşturmak için vasıtaların belirlenmesi

 

Yıllar boyunca marka performansı izleme işlemlerini gerçekleştiren ancak herhangi bir ilerleme göremeyen müşterimiz, payını artırmak için hangi vasıtaları kullanması gerektiğini öğrenmek için arayış içindeydi. Ipsos, müşteri şirketinin hizmetleri veya verdiği mesajda değiştirmesi gereken noktalar konusunda tahminde bulunmak için Ipsos Bayes Net’i (IBN) kullandı. Bunun sonucunda hem pazar etmenlerini (genel piyasada neyin önemli olduğu), hem de marka etmenlerini (belli bir markanın reçetelendirilmesini neyin tetiklediği) belirlendi. Karşılaşılan sonuç, marka performansında büyük etki yaratacak 4 tutum ve müşterinin anlatması gereken akılda kalıcı bir hikaye oluşturulmasıydı. Ipsos, markanın net değerini artırmak için bu hikayeyi mesaja yerleştirmesi konusunda müşteriye öneride bulundu.

Örnek Vaka Çalışmaları