Sosyal Araştırmalar ve Kurumsal İtibar: Ipsos Public Affairs
Sosyal Araştırmalar ve Kurumsal İtibar: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Küresel İtibar Merkezi

İtibar, kurumsal iletişim ve kurumsal politika geliştirme alanlarında daha iyi bir karar alma mekanizması arayan işletmeler için, Küresel İtibar Merkezi içgörü sektörünün en güvenilir uzman araştırma ve rehberlik kaynağıdır.

Müşteri Bağlamı

İş sonuçlarına kıyasla itibar performansını ölçmek.
İtibar değeri oluşturmak konusunda en büyük etkiye sahip kilit faktörleri tanımlamak.
Müşterilere itibar sorunlarının üstesinden gelecek eylemleri benimsemelerinde ve entegre etmelerinde yardımcı olmak ve çıktılarını değerlendirmek.
Marka krizlerinin veya kurumsal krizlerin etkilerini ölçmek ve müdahale etmek.

Çözümlerimiz

İtibar araştırması

  • İş sonuçlarına kıyasla itibar performansını ölçmek.
  • İtibar sorunlarıyla başa çıkabilmek için işletme hedefleriyle KSS faaliyetlerini aynı doğrultuya çekmek.
  • İtibarınız için en çok önem taşıyan meselelere odaklanmak ve mevcut inisiyatiflerin sonuçlarını nicelemek.
  • Sektöre ve bölgeye/ülkeye göre bağlam sunmak için normatif verileri kullanmak.
  • Yeni inisiyatiflerin ve ortaklıkların optimum konumlanışlarını değerlendirmek.  
  • Geleceğe yönelik paydaş beklentilerini tanımlamak ve güvenilen kuruluşların kriz durumunda daha kolay çözüm bulduğunu anlayarak güveni artıran faaliyetleri değerlendirmek.

Kriz yönetimi araştırması

  • Krizin ciddiyetini belirlemek.
  • Durumu yatıştıracak ve itibarı ve güveni yeniden inşa edecek iletişimleri test etmek.

Örnek Vaka Çalışmaları

25 ülkede güven artıran unsurları ve sektörde müdahale edilmesi gereken sorunları ölçen küresel bir otomotiv şirketi. Çalışma, küresel ve bölgesel ölçekte iletişimlerin kilit performans göstergelerini oluşturmak için kullanıldı.

Beş Avrupa pazarında hükümet, medya, STKlar, sendikalar, akademisyenler, müşteriler ve genel kamu nezdinde sorumlu kurumsal davranışa, müşterilerin ifade ettikleri marka amacına yönelik tutumlarını anlamaya ve kurumsal markalar ile ürün markaları arasındaki öz sermaye akışına odaklanan küresel bir yiyecek ve içecek şirketi. Sonuçlar ‘sınıfının en iyisi olan bir yiyecek ve içecek kuruluşundan’ beklentileri araştırmak ve şirketin itibar ve rekabet açısından mevcut durumu için bir nirengi noktası belirlemek amacıyla kullanılmıştır.

İtibar tehditleri ve olanakları bağlamında küresel bir internet şirketinin kurumsal markaya yönelik fikirleri sunan yıllık araştırması. Araştırma kilit itibar ölçütlerini ve marka konumlanışı, güçlü ve zayıf yönleri, sektöre ve topluma ilişkin meseleler etrafındaki nitel meseleleri ele almıştır. Sonuçlar stratejik planlama sürecinde kritik bir destekleyici olarak ve şirketin politika ve mesaj geliştirme stratejisini canlandırmak ve etki sahibi kilit faktörlerin kullanımına yön vermek için kullanılmıştır.

Markalarına ve ürünlerine dair bir piyasadan toplatma sürecinin etkisinin test edilmesi. Sonuçlar, sorunlara müdahale etmeye yönelik iletişim stratejilerini canlandırmak ve zaman içerisinde sorunla mücadele etme gücüne dair paydaşların görüşlerini izlemek için kullanılmıştır.