Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Marka Konumlandırma ve Büyüme

OUR SOLUTIONS
Markanızı konumlandırmayı, portföy ve büyüme fırsatlarını optimize edin.

Müşterilerin, kategori ihtiyaçlarının neler olduğunu anlayarak ve marka büyümesini sağlayan ayrıcalıklı varlıkları belirleyerek marka algılarını ve duygularını anlamalarına ve büyümeyi artırmalarına yardımcı oluyoruz.

Censydiam

Müşteriler, tüketicilerin ihtiyaçlarıyla bağ kurmak için Censydiam’ı kullanırlar. Censydiam; ‘Markamın konumlandırmasını nasıl optimize ederim?’ ‘Portföyüme yönelik fırsatları nasıl en üst düzeye çıkarabilirim?’ ‘Piyasada inovasyona yön vermek için geliştirebileceğim karşılanmamış herhangi bir ihtiyaç var mı?’ gibi sektörel sorunların yanıtlanmasına yardımcı olmaktadır.

Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, Censydiam sistemi dünya çapında 40’tan fazla kategoride uygulanmıştır ve tüketicilerin duygusal ve işlevsel ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamaktadır.

Censydiam Metaforları

Ipsos, görsel ipuçlarına verilen spontan tepkilerle sezgisel süreçleri ortaya çıkararak ve bu tepkileri Censydiam sistemine göre düzenlemek için kapsamlı metin analizini kullanarak müşterilerin marka algılarının yanı sıra ihtiyaçları ve motivasyonları da anlamalarına yardımcı olur. Kantitatif bir yaklaşım olarak Censydiam Metaforları segmentasyonlara, U&A’lara ve diğer birçok çalışmaya dahil edilebilir.

Katılımcıların rasyonel düşünmelerini engelleyen ve sezgisel tepkiler vermelerine yardımcı olan projektif bir teknik kullanıyoruz. Bu teknik aynı zamanda karşılanmayan ihtiyaçların, sıkıntıların veya zorlukların üstesinden gelmek için de kullanılabilir.

Zihinsel Marka Ağı

Zihinsel Marka Ağı hizmetimiz müşterilerin markalarının en dikkat çekici ilişkilerini anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır, ayrıca bir markanın doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını, büyümenin önünde herhangi bir engel varsa, kampanya mesajları geliyorsa vb. markanın hangi özel varlıklara sahip olduğunun değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Marka Varlıkları Değerlendiricisi

Markanın gelişimini sağlayan özel varlıkları tanımlar. Marka Varlıkları Değerlendiricisi ‘Marka varlıklarım marka imajımı destekliyor mu?’ ‘Varlıklarım tüketicilere ilginç geliyor mu ve rakiplerine karşı özgün mü?’ ‘Marka varlığı portföyümü optimize etmek için atmam gereken özel adımlar nelerdir?’ gibi sektörel sorulara cevap vermek için kullanılabilir. Marka Varlıkları Değerlendiricisi, tüketicilerin marka varlıklarıyla yaptığı bilinç dışı ilişkileri elinde tutmak için Örtük Tepki Süresi kullanır.

Global iletişim bilgilerimiz: Steven Naert