İnovasyon & Marka Stratejisi: Ipsos Marketing
İnovasyon & Marka Stratejisi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Marka Stratejisi

Kişilerin davranış biçimleri teknoloji ve küreselleşmeden etkilenen, marka yönetimini zorlaştıran bir değişimden geçiriyor. Ipsos, günümüzde giderek karmaşık hale gelen dünyada, daha güçlü markalar oluşturmanız için size yardımcı oluyor.

Müşteri Bağlamı

Güçlü bir marka değeri oluşturmak için gereken ana unsurları nasıl belirleyebilirim?
Marka portfolyomu oluşturmak için gereken ana parametreler neler?
Satışları maksimize etmek için marka portfolyomu nasıl en uygun hale getirebilirim?
Markamın geçiş yapması gereken potansiyel kategoriler neler?
İnovasyonlarda kullanabilmem için gereken karşılanmamış müşteri ihtiyaçları neler?

Çözümlerimiz

Ipsos uzmanları marka değerinizi artırarak, en iyi ürün konumlandırmasını belirleyerek ve portfolyonuzu yöneterek daha güçlü markalar oluşturmanızda size yardımcı oluyor. Censydiam pusulamız sayesinde hem duygusal hem de işlevsel tüketici ihtiyaçlarını ortaya çıkartarak sistematik bir şekilde motivasyon araştırmaları da yürütüyoruz.

Odak Noktamız:

Marka Değeri & Konumlandırma

Ticari sonuçları netleştirmek adına marka genişlemesi için potansiyel senaryolar düzenlememize imkan sağlayan, marka değeri oluşturan etkenleri sisteme ekliyoruz. Bu işlem size gelecekte karşılaşabileceğiniz büyüme fırsatlarına yönelik net bir bakış açısı sunuyor.

Portfolyo Yönetimi

Çözümlerimiz ağırlıkla spesifik uygulama standartlarına dayanıyor. Araştırma alanındaki yeteneklerimizin dışında danışmanlık yaklaşımlarımıza ve ortaklarla yürütülen görüşmeler ve atölyeler aracılığıyla kurulan müşteri işbirliği uygulamalarına fazlasıyla güveniyoruz.

Marka Genişlemesi ve İnovasyon

İlk adım olarak müşterilerimizin markaları için ana içgörüleri ve fırsatları belirlemelerine ve ölçmelerine yardımcı oluyoruz. Sonraki aşamada anlayış biçimlerini, daha sonra kendi potansiyellerinde işlerini büyütmek için test edilebilir ve onaylanabilir yeni fikirler, konseptler ve ürünler geliştirmek için sıçrama tahtası olarak kullanıyoruz. Bu uygulama bağlamsal bilgiyi, tüketici araştırmasını, fikir geliştirmeyi ve test etme sürecini birlikte harmanlayan çeşitli birimler arasında güçlü bir bağlantı gerektiriyor.

Censydiam ile Tüketici Motivasyonlarını Anlamak

Censydiam, hem duygusal hem de işlevsel müşteri ihtiyaçlarını ortaya koyarak sistematik bir şekilde müşteri motivasyonlarını keşfetmek için kullanılan psikolojik çalışma alanımız olarak adlandırılabilir. Markanız için nasıl ilgi oluşturacağınızı anlamak için veya tüketicilerin markanız ile daha kolay ilişki kurabileceği iletişim yöntemleri ve konseptler geliştirmek adına gerekli ilişkileri ve faydaları belirlemek için kullanılabilecek bir yaklaşım biçimdir.

Censydiam Seçenekleri:

  • Brand Dip: Hızlı kararlar almanızı sağlayacak, pazardaki marka konumunuzu test etmek için kullanabileceğiniz cihaz uyumlu araç.
  • Censydiam Social: Markanızın doğru kanalda doğru sosyal medya içeriği sunduğundan emin olmak adına online olarak kurulan iletişimlerde tüketici motivasyonlarını anlamak için kullanılan araç.
  • Censydiam İhtiyaç Belirleme: Segmentasyon yapmadan hedefler veya spesifik durumlar yardımıyla kategorinizde ana ihtiyaçlara yönelik ilk bakış açısını sunmak için kullanılan bir eklenti çözüm.

İnsan motivasyonun yapısını tanıtan ve Censydiam yaklaşımının markalara nasıl uygulandığını gösteren, okuması kolay ve zaman almayan kitapçığımız True Colours’ın yeni basımını indirmek için buraya tıklayın.

Örnek Vaka Çalışmaları

Bankacılığa duygu katmak: Tayland’daki bankacılık sisteminde rekabet ortamı her bankanın özgün pazar ve marka konumlandırması geliştirme çabasıyla gittikçe artıyor. Müşterimizin markası iyi bir performans sergiliyordu ancak müşterimiz işlevsel çıkarlara odaklanmış olan mevcut stratejisinin potansiyeline ulaştığını düşünüyordu. Müşteri markayı nasıl güçlendirebileceğini ve pazarda daha fazla paya nasıl sahip olabileceğini öğrenmek istiyordu. Mevcut işlevsel çıkarlara daha fazla duygusal tetikleyici eklemek için tescilli Censydiam modelimizden yararlandık. Ipsos bu tetikleyicileri mevcut yönetim başarısına bağlayarak pazar payındaki potansiyel kazancın simülasyonunu oluşturdu.

Müzik ekipmanları satan markalara hareket kazandırmak ve bu markaları geliştirmek: Müzik ekipmanları satan bir müşteri yılladır sağlam bir marka portfolyosu oluşturmakta. Fakat hangi marklara öncelik verileceği ve küresel düzlemde markalara en iyi şekilde nasıl hareket kazandırılacağı konularında zorluk yaşıyordu. İhtiyaç odaklı Censydiam modelimiz sayesinde yalnızca müşteri portfolyosundaki boşlukları ve gerginlikleri belirlemekle kalmadık, bunun yanı sıra her bir marka için en uygun platformları da tespit ettik. Bu uygulama markanın gelecekteki ince ayarları için bir temel oluşturması dışında, marka iletişimini ve ürün dağıtımını da içeren marka harekete geçirme yöntemi için de temel unsur görevi gördü.

Yeni kategorilere yayılmak: Kilit sektöründe pazar dolgunluğu, metalaştırma ve artan rekabetten dolayı müşterimiz markasını daha geniş bir Emniyet ve Güvenlik kategorisine taşımanın yollarını keşfetmeyi istedi. Müşteri önemli oranda büyüme fırsatının mümkün olduğunu düşündüğü bazı kategorileri zaten belirlemişti. Bundan dolayı gelecekteki marka genişlemesi ve inovasyon fırsatları için kategorileri önem sırasına göre düzenlemek istedi. Markaları günümüzde neyi temsil ediyor, yeni iş alanlarında markanın güvenirliği ne durumda ve katacağı değer nedir? Kalitatif ve kantitatif araştırmaların yanı sıra satış verilerini de birleştirerek fırsat seçimlerini daralttık. Her şeyin ötesinde, müşterinin bu yeni kategorilerde değer oluşturmak için faydalanabileceği anahtar marka tetikleyicileri belirledik.

İhtiyaçların belirlenmesiyle artan pazar payı: Müşterimiz spor giyim üretiminde güçlü ve sağlam bir mesleki itibara sahipti. Rekabet ortamının yüksek olduğu spor ürünleri piyasasında spor ayakkabısı üretiminde ilk markaydı. Pazar payını iki katına çıkarmak istiyordu. Bir dizi araştırma sayesinde (kapsamlı görüşmeler, sosyal dinlemeler ve yapısal görüşmeleri içeren) spor ürünleri sektöründeki anahtar ihtiyaçları ve markaların o dönemde bu ihtiyaçlara nasıl cevap verdiğini ortaya çıkardık. Müşterimiz için aktivasyon atölyeleri aracılığıyla somut eylemlere dönüşmesine katkı sağladığımız bir çok stratejik seçenek belirledik. Elde edilen sonuç sonraki yıllarda pazar payında kayda değer bir büyüme oranı sağladı.