Müşteri & Çalışan İlişkileri: Ipsos Loyalty
Müşteri & Çalışan İlişkileri: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Müşteri İlişkileri Ölçümü ve Yönetimi

Müşteri ilişkileri programları marka ilişkisi gücünü genel olarak ölçer ve müşteri deneyiminin hangi kısımlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve hangilerinin en iyi yatırım getirisi sunacağını belirler.

Müşteri Bağlamı

Bir çok ürün ve kategori genelinde müşterileri ilişkilerinize dair en iyi anlayışı belirlemek için neler yapabilirsiniz?
Kurumunuzda müşteri değerini maksimize etmek için müşteri deneyimi stratejinizde hedeflerinizi nasıl belirliyorsunuz ve bu hedefleri nasıl oluşturuyorsunuz?

Çözümlerimiz

Ipsos Loyalty, kürsel çapta tüm önemli sektörler genelinde müşteri deneyimi programları tasarlama ve uygulama alanında geniş tecrübeye sahiptir. Önerilerimiz üç ana bakış açısı etrafında dönmektedir: keşfetmek ve tasarlamak, analiz ve faaliyet planlaması.

Gerçek ilişkiler kurmanın sağladığı avantajlara dair daha iyi bakış açıları sunmak için rekabet ortamı yaklaşımı kullanıyoruz- bunlardan sadece yüzde 90’ı rakiplerden daha iyiyse yeterli başarıyı getiriyor. Rekabet ortamı yaklaşımının müşteri korumada tek başına bir markayı göz önünde bulundurmaktan daha iyi ön gösterge görevi gördüğü ve daha iyi cüzdan payı sağladığı kanıtlanmıştır.

Temel etkenler analizimiz müşteri deneyimini optimize etmek ve etkinliklerde müşteri değerini maksimize etmek için geliştirilmesi gereken öncelikli alanları belirliyor.

Örnek Vaka Çalışmaları

Önde gelen bir Asya ve Latin Amerika bankası ve kredi kartı dağıtıcısı, hızla gelişen 15 pazar genelinde potansiyel kazancını belirlemek için rekabetçi tehditleri ve fırsatları inceledi.

Önde gelen küresel çapta elektrik dağıtımı yapan bir şirket 12 ülke genelinde kazanç getiren temel etkenleri belirleyerek stratejik faaliyet planları oluşturmak adına rekabet ortamı yaklaşımımızı kullandı.

Önde gelen bir teknoloji firması 70’den fazla ülkede ve 40’dan fazla dilde küresel müşteri memnuniyeti programı uyguladı. Program yönetim bazında küresel ve yerel eylem planları sundu ve personel teşviki için yıllık hedeflerin belirlenmesinde kullanıldı.

Küresel bir nakliye şirketi için hazırlanmış B2B araştırma programı tüm iş ağları ve kanalları genelinde geliştirilmesi gereken alanlara öncelik vermek ve bu alanları daha iyi anlamak için güncel, uygulanabilir ve zengin içerikli müşteri memnuniyeti verileri oluşturdu. Yapılan araştırma kurum içi puan kartlarına ve ödül sistemlerine entegre edildi ve 50’den fazla ülkede personel eğitimi girişimlerine bilgi sağlamak amacıyla kullanıldı.