Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Open Exchanges

OUR SOLUTIONS
Bir tema, kategori ve markayı keşfedin. Konseptler ve iletişim mesajları geliştirin.

Odak grupları ve derinlemesine görüşmeler, oyunlaştırma ile tetikleme, katılımcılar arasındaki serbest etkileşimler ve müşterilerle birlikte oluşturma gibi geleneksel araştırma yöntemlerini yeniden icat ettik. Bunların hepsine Open Exchanges adını verdik.

Open Exchanges

İşletmeyle ilgili tüm sorular belli bir değişkene yönlendirir:

  • Yeni bir ürünün benimsenmesi nasıl hızlandırılır: kullanıcı ve potansiyel kullanıcı arasında Köprü kurarız.
  • Bir konsepti nasıl optimize edilir: Dynamic Exchanges programımızı büyük bir odada müşterileri ve hedeflere göre bölünmüş 15-20 tüketici arasında ortak bir oluşum modunda çalıştırıyoruz.
  • Mağaza stratejilerine nasıl ilham verir: Store Treks programını, çeşitli mağazaların kıyaslaması için müşterilerle birlikte yürütüyoruz.
  • Satın alma yolunda temas noktalarını nasıl optimize edersiniz: spy-glass adı verilen cihazlarla Co-Shopping oturumları ve çevrimiçi yönlendirmelerin hepsini kaydeden Co-Browsing uygulamalarını bir araya getiriyoruz.

Global iletişim bilgilerimiz: Louis Rougier