Araştırma Yönetimi, Veri Toplama & Teslimatı: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Özel Paneller

Tüketicilerinizin nabzını tutmanın sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Özel panelimiz sayesinde doğrudan doğruya anahtar müşteri segmentinizle devamlı ve düzenli olarak konuşabilir, tüketici davranışını şekillendiren trendleri takip edebilirsiniz.

Müşteri Bağlamı

Aşağıdaki durumlarda, organizasyonunuz için özel panel doğru çözüm olabilir:

 • Müşteri merkezli bir yaklaşım arıyorsanız.
 • Benzer müşteri segmentleri içerisinde sıklıkla tüketici içgörüleri toplamaya ihtiyacınız varsa, onlarla düzenli olarak irtibat kurmak hatta bazı durumlarda doğrudan etkileşime girmek istiyorsanız.
 • Spesifik bir hedef kitle üzerinden; bir markanın, bir ürünün oluşturduğu algıyı gözlemlemek veya ürün performansını takip etmek istiyorsanız.
  • Çok çeşitli kalitatif ve kantatif faaliyetler yürütmek, araştırmalarınızda esnekliğe sahip olmak; yani yerine göre hızlı geri bildirim almak yerine göre sofistike incelemeler gerçekleştirmek istiyorsanız.

Çözümlerimiz

Panel yönetim ve geliştirmede lider kuruluşlardan biri olan Ipsos; organizasyonunuza özel, paydaşlarınıza ve müşterilerinize doğrudan erişim sağlayabileceğiniz, ticari faaliyetlerinize dair ister hızlı geri bildirim almada ister sofistike araştırmalar yapmakta yararlanabileceğiniz, zaman içerisinde panel üyelerinin deneyimlerini izleme şansına sahip olacağınız paneller sağlamaktadır. Sizlere, müşterilerinizi hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde gerekli araştırma süreçlerine dâhil edebileceğiniz esneklik ve verimliliği sunuyoruz. Panelinizin tasarım ve yönetimi Ipsos ‘un tecrübe ve uzmanlığıyla, gerek işe alımda gerekse panel yönetimi ve araştırmalarda gözettiği yüksek kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Deneyimli ekibimiz müşteri panelinizin tüm kullanım süresi boyunca size eşlik edecektir. Bu müşteri odaklı takım, değerli ve uygulanabilir öngörüler üretmenize yardımcı olacak, aktif ve katılımcı bir panel yaratacak. Her an elinizin altında olacak bu panel, ajandanızdaki faaliyetlerinize dair çok çeşitli araştırmaları gerçekleştirme imkanı sunacaktır.

Mobil uygulamayı da kapsayan sofistike bir panel yönetim, katılım ve araştırma platformuna erişim sağlamaktayız. Ancak, yalnızca teknoloji sağlamıyoruz, kişiselleştirebileceğiniz ürün ve hizmetler de sağlıyoruz. Hızlı görüntülemeler, derin dalışlar, uzun soluklu veya hızlı geri bildirim sağlayan anketler, birden fazla paneliste sahip sohbetler, tartışma forumları, panelist blogları/günlükleri, uzman blogları ve hızlı oylamalar… hepsi çok kolay.

Panel

Katılımcı platformumuz görsel olarak çekici ve kullanımı eğlenceli bir ortam sunmaktadır. Görsel olarak katılımı teşvik eden soru tiplerimizle, anketleri oyun deneyimine dönüştürüyoruz.

Ipsos Özel Panelleri araştırma gereksinimlerinizin karşılanmasında çeşitli seçenekler sunmaktadır.

 • Ekspres panel
  Ekspres Özel Panel, paylaşımlı bir platform üzerinde kurulur. Bir yandan tek bir müşterinin kullanımına mahsus olmasının avantajlarını sunarken, Ipsos panelleriyle aynı altyapıyı paylaşıyor olduğundan dolayı maliyetleri azaltır.
 • Klasik panel
  Klasik Özel Panel kullanıldığında müşterinin kendine özel hesabı olmasının yanı sıra kişiselleştirilmiş portal özellikleri de sunulmaktadır.
 • Gelişmiş panel
  En sofistike ürünümüz, Gelişmiş Özel Panel müşterinin yalnızca kendisinin erişebildiği özel hesabının yanı sıra portal kişiselleştirebilme özellikleri ve üst düzey üye katılımı özellikleriyle birlikte gelmektedir.

Çoklu çözümlerden içeren seçeneklerimizin özellik ve avantajları

 

EKSPRES

KLASİK

GELİŞMİŞ

Panelin süresi

6+ ay

                En az 1 yıl

En az 1 yıl

Panel Platformu

Paylaşımlı

Tekil erişim

Tekil erişim

Kişiselleştirme

Sınırlı

Evet

Evet

Raporlama & verisel gereçlere tam ve doğrudan erişim

Evet

Evet

Evet

Panel Strateji danışmanlığı

-

Evet

Evet

Panel Yönetimi

Kurulum&istihdam, ölçümlemeler& güvenilirlik raporlaması, panelist desteği ve inisiyatif yönetimi

Evet

Üç ayda bir

Evet

Katılımsal faaliyetler:

-

opsiyonel

Aylık

Mobil uygulama yetkinlikleri

-

-

Evet

Sosyal medya entegrasyonu

-

-

Evet

Özelleştirilmiş çıktılar

-

-

Evet

Mevcut tüm araştırma faaliyetleri; indirimli ön-ödemeli olarak ücretlendirilen özelleştirilebilir araştırma paketleri

Evet

Evet

Evet

Önerilen numune tipi: Müşteriden alınan veya özel panelden elde edilen

Özel panelden elde edilen

İkisinden biri / Her ikisi

İkisinden biri / Her ikisi

Panel

Örnek Vaka Çalışmaları

Müşteriler yaratıcı uygulamayı optimize ederler
İŞLETME GEREKSİNİMLERİ: Önde gelen bir güzellik firması reklam ve pazarlama programlarını farklı müşteri segmentlerine göre optimize etmek istedi. Pazarlama stratejilerinin önemli bir unsuru yıl boyunca üretilen promosyon ürünleriydi ve bu ürünlerin her birinin kendine has görünüm ve tasarımı oluyordu. Müşterimiz; yoğun bir üretim planına sahip olduğundan dolayı hızlı bir müşteri girdisi geri dönüşüne ihtiyaç duyuyordu.
SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜM: 3,000’i aşkın Avrupalı müşterinin bulunduğu ve gereksinimlerinize göre hazırlanan bir panel; her bir kampanyanız için yaratıcı yaklaşımları değerlendirebileceğiniz, ürün tekliflerine, fiyat ve tasarımlarına dair geri bildirim alabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Satın alma kararı ve ürün cazibesi gibi ana KPI(Temel Performans Göstergesi) unsurları kümülatif bir veri tabanı üzerinde toplanmakta ve tüm kampanyalara yönelik olarak normların analiz edilmesi sürecinde kullanılmaktadır.
MÜŞTERİYE SAĞLADIĞI YARARLAR: Müşterileri tasarım sürecine dâhil ederek, müşterimiz lansman öncesinde tasarımla ilgili sorunları tespit etmiş, kusurlu üretim riskini bertaraf etmişti. Paydaşlardan alınan olumlu geri bildirime dayanarak, müşterimiz panelin amaçlarını stratejik inisiyatifleri, yeni ürün kategorisi değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde genişletme kararı almıştı. Program Güney Amerika’yı da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sağlık Sigortası Programı İyileştirmeleri
İŞLETME GEREKSİNİMLER: Büyük bir sağlık sigortası kuruluşu, üye tabanına erişerek sunduğu hizmetleri nasıl daha iyi yapabileceğini öğrenmek istedi. Ayrıca üyelerinin online deneyiminde de iyileşme kaydetmek istiyordu.
SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜM: Bu panel için sağlık hizmetleri programı dâhilindeki 4,000 üyenin yardımı alındı. Panelistler; sağlanması planlanan faydalara dair geri bildirimde bulundu ve plan kapsamındaki üyelerin kullanımına açılmış olan online araçların işlevselliğini değerlendirdiler. Panelistler aylık olarak düzenlenen mini anketlere katılarak, daha sonra kalitatif çalışmalara dönüştürülecek olan başlıklar altında görüş ve izlenimlerini paylaşabildiler. Panel üyelerinin önerileri için her an hazır bulunan bir öneri kutusu vardı. Hedef konularda daha detaylı görüşme sağlamak üzere zaman zaman canlı sohbet oturumları da yapıldı.
MÜŞTERİYE SAĞLADIĞI YARARLAR: Müşteri tabanıyla düzenli olarak etkileşerek, müşterimiz bilgi toplamanın hızlı ve ekonomik bir yoluna kavuşmuştur. Bu bilgileri değerlendirerek müşteri deneyimini geliştirmiş ve mevcut müşterilerinin kalıcılığını sağlayabilmiştir. Panelist geri bildirimleri üyelerin erişimindeki online araçları iyileştirmekle kalmadı, üyelere sunulan faydalarda yapılacak değişiklikleri de şekillendirdi.

Müşteriler Katılım Stratejilerini Belirler
İŞLETMENİN GEREKSİNİMLERİ: Önde gelen bir kredi kartı sağlayıcısı, müşteri geri bildirimlerini toplamasına ve önemli stratejik hedeflerinde ilerlemesine yardımcı olacak bir katılım platformu geliştirmek arayışındaydı. Müşterimiz, yaratıcı pazarlamacı pozisyonuyla örtüşecek yenilikçi bir yaklaşım talep ediyordu. Karmaşık ve zorlu yasal zemin dolayısıyla katı gizlilik kurallarına ve teknolojik gereksinimlere uygun bir çözüm geliştirmek gerekliydi.
SUNDUĞUMUZ ÇÖZÜM: 6,000 ‘i aşkın Kanadalı kredi kartı sahibini temsil eden bir panel, çok çeşitli inisiyatifler ile ilgili olarak geri bildirim sağlamıştır. Panelist girdileri; karar verme süreçlerinde, ön görülen pazarlama materyallerinin oylanmasından yeni hizmetlerin cazibesinin ölçümlenmesine kadar geniş bir aralıkta veriler oluşturmaktadır. Üyelerin oluşturduğu videolardan yararlanılması yoluyla “ideal müşteri deneyiminin” tarif edilmesi gibi tekniklerle müşterinin değerlerinin anlaşılması ve panele renk getirilmesi sağlanmıştır.
MÜŞTERİYE SAĞLADIĞI YARARLAR: Müşteri deneyimi videoları, müşterimizin liderlik toplantılarında müşterilerle ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair örnek videolar olarak yayınlandı. Kart sahibi paneli şirketin karar verme süreçlerinde önemli bir etmen haline geldi, fırsatların değerlendirilmesi ve kaynakların dağılımına dair idari süreçlerde etkili oldu.