İnovasyon & Marka Stratejisi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Pazarı Anlamak

Pazarı Anlamak hemen hemen tüm pazarlama faaliyetlerinin temelini temsil eder. Ipsos müşterilerinin işlerini büyütmek için insanları, markaları ve pazarları anlamayı hedefler.

Müşteri Bağlamı

Pazar koşullarına ayak uydurmak için karar verme sürecini nasıl hızlandırabilirim?
Tüketicileri, müşterileri, ürünleri veya kullanım durumlarını bölümlere nasıl ayırmalıyım?
İnovasyon platformlarını ve karşılanmamış ihtiyaçları nasıl belirleyebilirim?
Tüketicileri nasıl daha iyi hedefleyebilirim?
Markamı pazarda nasıl (tekrardan) konumlandırabilirim?
Markamı ve ürün portföyümü nasıl optimize edebilirim?
Markam için esnek yapılı fırsatları nasıl belirleyebilirim?

Çözümlerimiz

Uzmanlarımız, inovasyon platformlarını belirlemeniz için; pazardaki büyüme fırsatlarını keşfetmenize, değerlendirmenize ve büyüme fırsatlarına öncelik vermenize yardımcı olur. Çözümlerimiz ileri seviye analizler ve aktivasyon atölyeleri aracılığıyla ticari sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

Odak Noktamız:

Farklı bilgi kaynaklarının entegrasyonu ile Yeni Kullanım ve Tutumlar:

Müşterilerimizin iş hızına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için Ipsos geniş temelli çalışmalardan; hızlı, bir çok kaynaktan elde edilen, dijital bilgiye geçiş yapıyor. Yeni Kullanım ve Tutum yaklaşımımız karar sürecini hızlandırmak için çeşitli modern teknikleri sisteme entegre ediyor.

  • Sosyal Dinleme
  • Kalitatif yaklaşımlar
  • Modernleştirilmiş, cihaz uyumlu anketler
  • Brand Dip, Mobil Günlük, Alışverişçi Toplulukları gibi ek modüller

Akıllı Segmentasyon

Başarılı bir Segmentasyon çalışması yürütmek için “tek bir çözüm” yoktur, bundan ziyade bir dizi ön koşul bulunmaktadır. Size iş sorunlarınız için, sonuçların uygulanabilirliği ve segmentler üzerinde önemli etkiler yaratacak, en kritik segmentasyon değişkenlerini seçmenizde yardımcı olacağız.

Pazar Yapısı

Pazar Yapısı çalışmamız tüketicilerin alışveriş yaparken, kullanırken ve tüketimde bulunurken ürünleri, markaları ve SKU’larını (Stok Tutma Birimi) nasıl organize ettiğini detaylı bir şekilde tanımlamaktadır. Tüketici nüfus bilgileri, ihtiyaç durumları, fırsatlar, tüketici davranışları ve ürün kullanımı ile zenginleştirilmiş farklı etkinlik alanları ile birlikte yapısal haritalar sunuyoruz.

Örnek Vaka Çalışmaları

En önemli bilgileri elde ettiğinizden emin olun: Elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz “tam olarak bilmesi” gereken şeyi belirleyecek ve “Bilsek iyi olur” kısmını atlamasını sağlayacak bir U&A çalışması yürütmek istedi. İlk aşamada müşterimizin kurum genelindeki bilgi boşluğunu belirlemeye yardımcı olmak için masa başı araştırması ve sosyal dinleme çalışmaları yürüttük. Daha sonra daha kapsamlı pazar anlayışı elde etmek ve ilk aşamanın hipotezini oluşturmak için mobil bir anket uyguladık. Konuya en iyi değinen tüketici ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele almak için sonrasında bu anketi bir Pop-Up Topluluk çalışması izledi. Tek bir anket yürütmek yerine bu yaklaşım müşterimize “önemli noktaları birbirleriyle bağlama” fırsatı sundu. Bu yaklaşımın kendini tekrar eden yapısı sayesinde müşteri zaten yüksek potansiyele sahip bir çok fikir öne sürdü.

İhtiyaçların arkasındaki kişi kim? Bir gıda üreticisi durum odaklı ihtiyaç hallerini anlayabilmek için Segmentasyon çalışması yapmak istedi. Büyümekte olan atıştırma ürünleri sektöründe farklı müşteri ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olan bir çalışma yürüttük. Müşteri bu bilgiler ışığında şirketin mevcut ürün portföyü ile ilgili alanlar arasında bir bağ kurabildi ve yeni atıştırmalık ürün fikirleri için “oyun alanları” belirleyebildi.

Fırsatları belirleyin: Pazar Yapısını bir içecek üreticisinin içecek ürünleri zemininde kategorilerini konumlandırmasını anlamasına yardımcı olmak için kullandık. Müşterinin pazardaki boşlukları ve uzun vadeli bir inovasyon programı belirlemesine yardımcı olan bir algısal harita (muhtemel değişikleri ve diğer yakın kategorileri içeren) çıkardık.