Market Understanding | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Piyasayı Anlama

OUR SOLUTIONS
Piyasanızın hangi yöne gittiğini anlayıp en iyi büyüme fırsatlarınızı belirleyin.

Kullanım ve Tutum yaklaşımlarımız markanızı ve kategorinizi genel olarak anlamak için birçok veri kaynağını entegre eder. Kapsamlı segmentasyon deneyimimiz büyüme hedeflerini belirlememize ve marka seçimine yön veren değişkenleri seçmemize yardımcı olmaktadır. Piyasa Ortamı ve Boyutlandırma çalışmalarımız, müşterilerin piyasayı nasıl algıladıklarını, ürünleri nasıl kullandıklarını ve onları neyin motive ettiğini anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Modüler Kullanım ve Tutum (U&A)
Modüler U&A çalışmalarımızda erken iç görü ve kısa geri bildirim döngüleri sağlayan bir yaklaşım kullanılmaktadır. Ipsos olarak markayı ve kategoriyi genel olarak anlamak için birçok veri kaynağını entegre edip Kategorim hangi yönde ilerliyor? Markama dair riskler nelerdir? Markamı geliştirme veya kategoriyi değiştirme fırsatları nerede? gibi sorulara cevap vermekteyiz.

Modüler U&A’mızın başlangıç noktası bilgi boşluklarını tanımlayan bir başlangıç toplantısıdır. Bu toplantının ardından bağımsız cihaz anketi, etnografyalar ve sosyal zekayla ilgili aşamalar gelir. İç görüleri eyleme dönüştürmek için her aşamadan sonra atölyeler düzenliyoruz.

Amacımız, davranışsal ve örtük teknikler (pasif ölçüm, görseller/video, açık uçlar, vb.) kullanarak anlık olarak bilgi edinmektir.

Segmentasyon
Ipsos; büyüme hedeflerini belirlememize, marka seçimine yön veren değişkenleri seçmemize, sonuçları analiz etmemize ve segmentasyonun şirketinize yerleştirilmesini sağlamaya yardımcı olacak kapsamlı bir segmentasyon deneyimine sahiptir. Yaklaşımımız, tüketim ve harcama gibi davranışsal önlemleri içeren tutumların ötesine geçer ve segment profillerini zenginleştirmek için sosyal verileri kullanır. Ayrıca müşterilerin pazarlama kampanyalarını hedeflemelerine yardımcı olmak için segmentasyonunuzu veri tabanları (örn. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veri Yönetimi Platformları) ile bağlayabiliriz.

Segmentasyon yaklaşımlarımız ürün ve iletişim geliştirme, tüketicileri hedefleme ve portföyünüzü optimize etme gibi pazarlama döngülerinin tüm aşamalarında uygulanabilmektedir. 

Piyasa Ortamı ve Boyutlandırma
Piyasa Ortamı çalışmaları müşterilerin ürünleri nasıl algılayıp kullandıklarına ve bunların sunduğu ihtiyaçlara göre piyasayı nasıl yapılandırdığını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca biz ‘Tüketiciler kategorimde ya da yakın kategoriler arasında nasıl gezinir?’ ‘Herhangi bir beyaz alan ya da marka esnekliği fırsatları var mı?’ ‘Ürün ve marka porföyümü nasıl optimize ederim?’ gibi sektörel sorulara da cevap veriyoruz.

Bir kategorinin (örn. ürün seviyesiyle ilgili detaylar) mikro perspektifine odaklanan ve yakın kategorilerden uzaklaşan esnek bir yaklaşım kullanıyoruz. Kategori değişimlerindeki eğrinin önünde olmanıza yardımcı olmak için Sosyal Zekadan yararlanıyoruz.

Global iletişim bilgilerimiz: Ben Joosen