İnovasyon & Marka Stratejisi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Sağlık Hizmetleri Çözümleri: Ipsos Healthcare

40’dan fazla ülkedeki 600 uzmanımız, müşterilerimize ilk aşama stratejisinden, ürünlerin piyasaya sürülmesine, performans optimizasyonuna kadar bir çok alanda marka yaşam döngüsü genelinde destek sunuyor.

Müşteri Bağlamı

1. Ticari Strateji: Ticarileşme için doğru zamanda doğru ürünleri nasıl belirleyebilirim?

 • Faaliyet gösterdiğim pazar ileride nasıl bir büyüme sergileyecek?
 • Ürünüm için potansiyel fırsatlar neler?
 • Endikasyonları nasıl önceliklendirebilirim?
 • Pazar nasıl yapılandırılmış ve iş gücümü hangi alanlara yönlendirmeliyim?
 • Hangi klinik test tasarımı bizi başarıya götürür?
 • Potansiyel fiyatlamayı nasıl maksimize edebilirim?

2. Mükemmelliği piyasaya sürmek: markalarımı nasıl oluşturabilirim ve inşa edebilirim?

 • Müşteri beklentisi ve talebi nasıl  oluşturabilirim?
 • Markam için en uygun piyasaya sürme stratejisi nedir?
 • Cazip alıcı değer teklifini nasıl oluşturabilirim?
 • Cazip marka konumlandırmasını nasıl oluşturabilirim?
 • İletişim stratejim ne olmalı?
 • Satış gücümü nasıl organize etmeliyim ve hedeflemeliyim?

3. Performans Optimizasyonu: marka potansiyelini nasıl maksimize edebilirim?

 • Markamın en yüksek satış oranına daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacak taktiksel geliştirmeler neler?
 • Marka payımı doruk noktasına çıkarmak ve rakip şirketlerin stratejilerine karşı kendimi savunmak için yönetim sürecini nasıl hızlandırabilirim?
 • Marka konumlandırması stratejim, tüketicilerin dikkatini çekiyor mu?
 • Ticari faaliyetlerimin tüketiciler ve müşteriler üzerindeki etkileri neler?
 • Marka yarışında pazarda oluşturduğum algı ne durumda?
 • Aynı pazarda faaliyet gösteren benzer ürünlere karşı kendi ürün değerimi nasıl koruyabilirim?

4. Hasta akışı & Hasta Deneyim Yolculuğu: Çoklu paydaş ortamı aracılığı ile hasta deneyim yolculuğunu nasıl anlayabilirim?

 • Tedavi akışında molekülüm nereye uyabilir/uyuyor?
 • Molekülüm için pazarı geliştirmek adına ne yapmam gerekiyor?
 • Tedavi sistemi genelinde hasta nüfus akışı nedir?
 • Akışı iyileştirmede sigorta teminatının önemi nedir?
 • Hastalar kararlarını ne zaman ve neye göre veriyorlar?
 • Spesifik bir hastalık durumunda hastalarla iletişim kurmanın en iyi yolu ne? 

Çözümlerimiz

Müşterilerin ihtiyaçlarını merkeze almak için entegre yaklaşımları, sağlık alanındaki uzmanlığımızı ve pazar bilgimizi kullanıyoruz. 

 • Entegre Araştırma Sistemleri: Her bir müşteri etkileşimimizde özel ve çok paylaşımlı portfolyolarımızdan en uygun metotları kullanarak ve özel, çok paylaşımlı ve diğer veri kaynaklarını birleştiren, duruma özel hazırlanmış çözümler oluşturarak en iyi Ipsos hizmetini sunuyoruz. Sağlık hizmeti müşterilerimizin iş sorularına yanıt vermek için tüketici alanında çalışan meslektaşlarımızından elde ettiğimiz en güncel araştırma tekniklerini de düzenli olarak uyguluyoruz.  
 • Küresel Gerçek Dünya Kanıtı: Küresel Terapi Monitörlerimiz birleştirilmiş reçeteleme verilerini kapsayan endüstrinin en büyük portfolyosundan oluşuyor ve daha kapsamlı içgörüler ve daha büyük faydalar sunmak için çok paylaşımlı ve özel yaklaşımları birbirleriyle ilişkilendirme konusunda oldukça yetenekliyiz. Çok paylaşımlı hizmetlere ek olarak, Teraphy Monitor verilerinden yararlanma seçeneği de mevcut. Daha Fazla Bilgi için.
 • Küresel Mükemmellik Merkezleri: Küresel Mükemmellik Merkezlerimiz uzmanlık ve düşünce liderliğimizin, 44 ülkede özel ve çok paylaşımlı ekipler genelinde paylaşılmasını sağlamaktadır. İçerdiği alanlar: Onkoloji; Virüs & Karaciğer Hastalıkları, Otoimmün; Diyabet; Nadir Görülen Hastalıklar; Medikal Cihazlar & Tanıbilim; İleri Seviye Analiz; Küresel Kanıt, Değer & Erişim; Sağlık Hizmeti Verilerinin Toplanması; Dijital; ve.

Örnek Vaka Çalışmaları

Küresel Onkoloji Marka Takibi
Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz stratejik karar verme sürecini desteklemek adına hem birbirleri aralarında hem de bölgede nasıl bir performans sergilediklerini görmek için tüm markalarını içeren tek bir gösterge panosu oluşturmak istedi. Onkoloji Merkezinin kaynaklarından ve uzmanlığından faydalanarak, Ipsos müşteri hedeflerine ulaşmak adına farklı veri kaynaklarını sisteme entegre etti: Küresel Onkoloji İzleme Sistemi (kanser tedavisi verilerinin dünyanın en kapsamlı birleştirilmiş veri tabanı); özel bir hasta kayıt çalışması; ve müşterilerin temel performans göstergesi hedeflerini ele almak için özel bir algısal araştırma gerçekleştirdi. Müşteri artık bir dizi temel performans göstergesi genelinde tüm markalarının performansını takip edebiliyor. Üst düzey yönetimin küresel çapta birleştiği ve entegrasyonun ve birlik olmanın getirdiği verimlilik anlamına gelen portallar aracılığıyla hizmet sunumu bu sürece önemli bir değer kattı.

Connected Health – giyilebilir teknolojiler, uygulamalar, biyosensör cihazları ve sağlığımızı gözetim altında tutmada ve yönetmede kullanılan diğer yeni teknolojiler küresel sağlık hizmetleri adına potansiyel oyun değiştirici unsurlardır. Buna uygun olarak, Ipsos Healthcare 2016 yılında Connected Health üzerine uluslararası bir çalışmanın ilkini yürüttü, bu çalışma bağlantılı sağlık alanının kullanılmasına ve anlaşılmasına yönelik kapsamlı bir resim ortaya koyuyordu. 3 kıtayı kapsayan, kamu üyeleri, doktorlar ve hastalarla yapılan 11,600’den fazla görüşmeyi temel alan bu rapor ayrıca Tip 2 Diyabet hastalarının bölümlendirilmesine öncelik veren eşsiz bir teknolojiyi de içeriyor. Bugüne kadar en önemli unsurlar HIMMSS mHealth Summit Mobil Sağlık Zirvesinde ve Sağlık 2.0’da (Health 2.0) sunuldu; raporu alan kişiler ürün gelişimine yön vermek, karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ileti sistemine bilgi sağlamak, yaygın iletişim kanallarını belirlemek ve daha bir çoğu için sağlanan içgörüleri kullanabilirler.

Biyobenzerlerin etkisine yönelik Gerçek Dünya Kanıtı
‘Biyobenzelerin’ tanıtımının halen devam etmekte olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu ürünlerin mevcut tedavi uygulamalarını nasıl etkileyeceğini anlamak hem markalaşmış ürün sahipleri hem de biyobenzer seçenekler geliştiren kişiler için hayati önem teşkil etmektedir. Ipsos Healthcare’in birleştirilmiş Otoimmün Biyobenzer Etki Çalışması bu ortak ihtiyaca kapsamlı, gelecek odaklı bir çözüm önerisi getiriyor. Bu çalışma doktorlar ve ödemeyi yapacak kişiler arasında algısal araştırmayı Ipsos’un Küresel Terapi Monitörleri aracılığıyla elde edilen sağlam, hasta düzeyinde verilerle birleştiriyor. Bu verilere ileri seviye mantıksal analiz uygulayarak, AI biyobenzer alanının gelecekteki pazar haritasını sunuyor. Katılımcılar (hem ilaç firmaları tarafından hem de biyoteknoloji tarafından kişiler) biyobenzer kullanımına ve daha bir çok konuya yön verecek biyobenzerin, muhtemel hasta sayısının ve özelliklerinin artış oranını kavrayabildiler.