Sosyal Araştırmalar ve Kurumsal İtibar: Ipsos Public Affairs
Sosyal Araştırmalar ve Kurumsal İtibar: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü vatandaşların, kamu hizmeti kullanıcılarının ve üyeler, temsilciler, çalışanlar, bağışçılar, sağlık uzmanları ve seçmenler de dahil olmak üzere diğer paydaşların algılarını anlamak konusunda bir dünya lideridir.

Müşteri Bağlamı

Devlet ile kamu arasındaki boşlukta köprü görevi görmek.
Vatandaşların ve diğer paydaşların ne dediğini keşfetmek ve endişelerini belirlemek.
Öne çıkan sorunlarla ilgili sayısız paydaşa başvurmak.
Hizmetlerden memnuniyeti değerlendirmek ve karşılaştırmak ve gelişimi ölçmek.
Program ve politikaların etkilerini ve sonuçlarını ölçmek.
Vatandaş-tüketicilerin davranış değişikliklerini tanımlamak ve trendleri ve bunların olası sonuçlarını belirlemek.

Çözümlerimiz

Devlet ve kamu sektöründeki müşterilere, kanıtlara dayalı daha iyi kararlar alabilmelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş araştırmalar tasarlar, geliştirir ve yürütürüz.

Farklı ülkelerdeki uzman ekiplerimiz tüm kamu politikaları meselelerinde karar alıcılara destek olmak için gereken derinlikli sektörel bilgiye sahiptir.

Vatandaş ve paydaş danışmanlıkları

Ipsos, bir dizi mesele ve sorun hakkında vatandaşların/paydaşların görüşlerine başvurmak ve kamu sektöründeki karar alıcıların politikalarını, programlarını ve iletişimlerini geliştirmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olan bilgi ve kanıtlar sunmak amacıyla yüz yüze, telefonla, e-posta yoluyla, online, sosyal medya yoluyla görüşmeler, sosyal dinleme, topluluk danışmaları, odak grupları (yüz yüze ve online), CitizensLab’lar ve etnografi de dahil olmak üzere çok sayıda nicel ve nitel yöntemden faydalanır. Kilit kitlelerini tanımlamak, kategorize etmek ve profilini çıkarmak ve mevcut ve potansiyel kitlelerle en iyi nasıl bağ kurulabileceğini anlamak için müşterilerimizle çalışırız.  

Kamu hizmetlerinde performans yönetimi ve gelişim

Yerel, bölgesel ve ulusal devlet müşterilerine kamuoyunun sosyal ve ekonomik meselelerdeki görüşlerini ve davranışlarını anlamalarında yardımcı oluruz.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz büyük miktardaki çalışmalar bize müşterilerimizin sonuçlarını daha iyi yorumlayabileceğimiz bir bağ, daha fazla iç görü ve analiz kabiliyeti sunar.

Politika değerlendirmesi, etki ve program değerlendirmesi

Devlet kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışmak konusundaki geniş tecrübemiz, bir müdahalenin ya da programın sonucunda ne gibi etkilerin oluştuğunu anlamak için gereken sektöre özgü uzmanlığı ve araştırma tekniklerini elde etmemizi, hangi müdahalenin ya da programın (ve hangi koşullarda) en çok işe yaradığını belirlememizi ve bir müdahalenin ya da programın neden işe yaradığını ya da yaramadığını tespit etmemizi sağlar.

Uluslararası Gelişim

Ipsos, tarım, sivil toplum, anlaşmazlıkların çözümü, demokrasi, insan hakları ve yönetim, ekonomik büyüme ve ticaret, eğitim, finans ve ekonomik kapsayıcılık, çevre ve doğal kaynaklar, insan ve kurumsal kapasite geliştirme, nüfus sağlığı ve beslenme, cinsiyet, uluslararası diploması ve işbirliği ve insani ve felaket sonrası yardım da dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası gelişme ve kamu diplomasisi programında uzmanlığa sahiptir.

Ipsos dünya çapında rutin olarak nicel ve nitel genel nüfus araştırmaları ve aynı zamanda hedefli ve elit çalışmalar da gerçekleştirir. Ipsos, program değerlendirmesi alanında değerlendirme çerçevelerinin, mantık modellerinin geliştirilmesi, mantık modelleri, deneysel ve deneysel olmayan etki çalışmaları, program gerekleri değerlendirmeleri, performans gözlemleme sistemleri, birinci ve ikinci veri toplama ve analizi ve analitik raporların ve stratejik önerilerin sunulması gibi birçok beceriye sahiptir.

Sağlık

Devletler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hastaneler, entegre sağlık sistemleri, ulusal ve bölgesel sağlık sigortası sağlayıcıları ve diğer sağlık hizmeti sağlayan kuruluş için stratejik araştırma programları geliştirdik.

Sağlık uzmanlarının ve sistem liderlerinin bilinçli kararlar verebilmek adına ihtiyaç duydukları kanıtları bulabilmelerine yardımcı olmak için bütünlüklü topluluk ve hasta bağlılığı hizmetleri ve yöntemleri (nicel ve nitel) sunuyoruz.

Başarıları (hem gerçek, hem algılanan) ölçen ve sürekli gelişim için öneriler sunan program değerlendirmeleri ve gerçek zamanlı müşteri deneyimi araştırmaları geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz.

İletişimler, kampanyalar ve markalaşma araştırmaları ve davranış değişimleri

Medya ve Kamuoyu Yoklamaları 

Geçtiğimiz yirmi yıl içinde markamızı tutarlılığı, doğruyu ve içgörüyü yansıtacak şekilde büyüttük. Müşterilerimiz adına, medyayla, devletler gibi diğer paydaşlarla paylaşılan veya müşteri reklamı veya ek materyallerde kullanılan, kamuoyu veya pazar araştırmaları yürütüyoruz.

Siyaset ve seçimler

Bir demokrasinin tanımlayıcı özelliği bir vatandaşın oy kullanma hakkıdır ve Ipsos da yüksek profilli siyaset ve seçim araştırmaları yürütmek konusunda büyük bir tecrübeye sahiptir. Siyasi tutumları araştırmaya yönelik 30 yıldan uzun süreli tecrübemiz ve kapsamlı metodolojik uzmanlığımızla, müşterilerimize içgörü sahibi ve dikkatli bir incelemeye tabi tutulmuş sonuçlar sunabiliyoruz.

Toplumsal Trendler

Müşterilerimize yerel veya uluslararası ölçekte derin toplumsal trendleri tanımlamalarında yardımcı oluyoruz.

Örnek Vaka Çalışmaları

Özel Politika ve Değerlendirme ekibimiz kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki İngiltereli, Avrupalı ve Uluslararası müşterileri için bir dizi değerlendirme projesi yürütüyor. Değerlendirme uzmanlarından, ekonomistlerden ve politika uzmanlarından oluşan çok disiplinli ekibimiz, müşterilerimize yüksek kaliteli ve etkili uçtan uca değerlendirme çözümleri sunmak için tüm politika alanlarında güvenilir toplumsal araştırmalar gerçekleştirmede gücümüze güç katıyor.

Alternatif enerji üretimine dair politika kararları almak için bir federal hükumet departmanı için; dünya çapında nükleer enerjiye yönelik tutumları, alternatif enerji kaynaklarına yönelik kamuoyunu, uzun vadeli çevre ve enerji politikalarına dair küresel endişeleri araştırdık.

Nüfusun sağlık durumunu değerlendiren, temel sağlık sorunlarını ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını belirleyen, sağlık hizmetlerinin kullanımını ve müşterilerin memnuniyetini tanımlayan, sağlık göstergelerinin önceliğini ve dağılımını tahmin eden ve sağlık durumunda cinsiyet, yaş grubu, sosyal-ekonomik ve coğrafi farklılıklara, risk faktörlerine maruz kalmaya, sağlık hizmetlerinin kullanımına dair tutarlı veriler elde eden ve nüfusun sağlık durumundaki olası trendleri inceleyen ulusal bir sağlık araştırması gerçekleştirdik. Sonuçlar, gelecekteki programlara dair öneriler sunmak ve politika gelişimini bilgilendirmek için kullanılmıştır.

Çalışan aileler için çocuk bakım masraflarını hedef alan yeni bir politika sunmak adına bilgiler sunmak isteyen bir hükumet departmanı için kalitatif danışmanlığı yaptık. Sonuçlar seçilen ebeveynlerin politika hakkında neler bilmek istediklerini, bunun nasıl iletilmesini istediklerini ve nelerin onları sürece önceden kayıt yaptırmaya teşvik edebileceğini anlamak için kullanılmıştır.