Sağlık Araştırmaları: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Tedavi Uzmanlığı

Küresel sağlık hizmetleri piyasasının değişen koşulları, tedavi uzmanlığının hem yerel hem de küresel seviyelerde en önemli noktaya ulaştığını göstermektedir. Ipsos, bu duruma son vermek için önemli hastalık alanlarında Küresel Mükemmellik Merkezleri oluşturmuştur: Onkoloji, Otoimmün, Viroloji, Karaciğer Hastalıkları & Aşılar ve Nadir Görülen Hastalıklar. Bu merkezler, uzmanlığımızı entegre etmek ve geliştirmenin yanı sıra, bu uzmanlığı tüm dünyadaki müşterilere ulaştırmak için çalışmaktadır.

Müşteri Bağlamı

Küresel sağlık hizmetleri piyasasının değişen koşulları, günümüz müşterilerinin yalnızca araştırma bilgisinden fazlasına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Müşteriler hem yerel hem de küresel seviyede, paydaşlar hakkında sağlam bilgiler edinmenin yanı sıra terapi uzmanlığına ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında silo haline getirilmiş çözümlerden fazlasını; belli hastalık alanları etrafında oluşturulmuş kapsamlı ve entegre teklif portföyleri istemektedir.

Çözümlerimiz

Küresel Onkoloji Mükemmelik Merkezi

Ipsos’un odaklandığı en geniş tedavi alanı olan onkoloji alanındaki merkezimiz, Küresel Onkoloji Monitörü ve Onkoloji MDx Portföylerinden edinilen birleştirilmiş gerçek dünya kanıtları ile birlikte kapsamlı ve özel yetenekler setini bünyesinde barındırmaktadır. Bizi diğerlerinden ayıran kilit özellik ise, somut değişimler yaratan ve geniş anlayış sunan tüm onkoloji çözümlerini entegre etme becerimizdir. Tüm dünyada 100’ü aşkın insanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan marketlerdeki rakipsiz güç ve varlığımız sayesinde yerel bilgiler ile küresel bir uzmanlık sunuyoruz.

İletişim: oncology@ipsos.com

Küresel Otoimmün Mükemmellik Merkezi

Birleştirilmiş Otoimmün Terapi Monitörü Portföyünü (21 ülkede 11 hastalık üzerine gerçek dünya kanıtı) bünyesinde barındıran Küresel Otoimmün Mükemmellik Merkezi, otoimmün hastalıklardaki önemli uzmanlığımız ve fikir liderliğimizi tüm dünyadaki müşterilerimizin hizmetine açıyor. Merkez, birleştirilmiş çalışmalar konusunda birçok ödül almıştır.

İletişim: autoimmunecoe@ipsos.com

Küresel Viroloji, Karaciğer Hastalıkları & Aşı Mükemmellik Merkezi

Viroloji, Karaciğer Hastalıkları & Aşı Mükemmellik Merkezimiz, HIV, Hepatit, NASH ve aşılar konusundaki küresel uzmanlığımız, yerel bilgilerimiz, özel becerilerimiz ve gerçek dünya kanıtlarını bir araya getirmektedir. Bu ortaklık, şu anda faaliyet gösteren tüm önemli viroloji ürünleri üreticilerini de içeren müşteri tabanına uzman rehberlik ve bilgi sağlamamıza imkan tanımaktadır.

İletişim: virologycoe@ipsos.com

Küresel Diyabet Mükemmellik Merkezi

Küresel Diyabet Mükemmellik Merkezi, önemli hastalık bilgisini geleneksel araştırma yaklaşımları ve yeni teknolojiler ile birleştirmektedir. Güncel birleştirilmiş raporlarımız, 2016 ‘Bağlantılı Sağlık Üzerine Uluslararası Ipsos Çalışması’ (Tip 2 Diyabet kapsamlı ve eşsiz teknoloji tercihi alanı) ve yine 2016 tarihli ‘Diyabette Sosyal Dinleme’ çalışmalarını içermektedir.

İletişim: diabetescoe@ipsos.com

Küresel Nadir Görülen Hastalıklar Mükemmellik Merkezi

Tıp biliminde ihtiyaçları karşılanmamış en büyük alanlardan biri olan nadir görülen hastalıklar, büyük ve küçük ölçekteki ilaç üreticileri için büyümekte olan bir odak noktasıdır. Ipsos, nadir hastalık araştırmalarında geniş tecrübe edinmiş, artan talep nedeniyle de Nadir Görülen Hastalıklar Mükemmellik Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bilgi birikimimiz, en iyi uygulamalarımız, veri tabanlarımız ve işe alım kaynaklarımızı tüm dünyadaki müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.​​​​​

İletişim: rarediseasescoe@ipsos.com

Örnek Vaka Çalışmaları

Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz stratejik karar verme sürecini desteklemek adına hem birbirleri aralarında hem de bölgede nasıl bir performans sergilediklerini görmek için tüm markalarını içeren tek bir gösterge panosu oluşturmak istedi. Onkoloji Merkezinin kaynaklarından ve uzmanlığından faydalanarak, Ipsos müşteri hedeflerine ulaşmak adına farklı veri kaynaklarını sisteme entegre etti: Küresel Onkoloji İzleme Sistemi (kanser tedavisi verilerinin dünyanın en kapsamlı birleştirilmiş veri tabanı); özel bir hasta kayıt çalışması ve müşterilerin temel performans göstergesi hedeflerini ele almak için özel bir algısal araştırma gerçekleştirdi. Müşteri artık bir dizi temel performans göstergesi genelinde tüm markalarının performansını takip edebiliyor. Üst düzey yönetimin küresel çapta birleştiği ve entegrasyonun ve birlik olmanın getirdiği verimlilik anlamına gelen portallar aracılığıyla hizmet sunumu bu sürece önemli bir değer kattı.