Ipsos MMA | Commercial Effectiveness / Holistic Marketing Mix Modelling
Ipsos MMA

Ticari Etkililik - Bütünsel Pazarlama Karması Modellemesi

OUR SOLUTIONS
İç görü ve aktivasyon rehberliğiyle pazarlama performansını artırma.

Pazarlama karması modellemesi; yalnızca pazarlamayı değil aynı zamanda satış, finans, operasyonlar, makroekonomi, sezon, rekabetçi ve satış üzerinde etkisi olan diğer ilgili veri kaynaklarını da kapsayan daha bütünsel işletme yön vericilerini içinde barındıran öngörücü bir ölçüm programına dönüşmüştür. Bu, şirketlerin yalnızca pazarlamanın ve diğer satış yön vericilerinin tarihsel performansını ve yatırım getirilerini (ROI) değerlendirmesini değil, aynı zamanda gelecekteki satışlar üzerinde doğrudan etkiye sahip sinerjik ögeleri kapsayan pazarlama planları geliştirmek için bu yatırım getirilerini artırmasını sağlar.

Cevapladığımız kilit sorulardan bazıları şunlardır:

•    Pazarlama faaliyetlerinin satışlar/kar üzerindeki tarihsel etkisi nedir? Bütçedeki değişiklikler gelecekteki satışları nasıl etkileyecek?
•    Pazarlama planlarımın etkililiğini ve verimliliğini artırmak için ne yapabilirim?
•    Daha fazla satış yapmak ve kar elde etmek için pazarlama karma modellemesini nasıl kullanabilirim?
•    Marka, alt marka, ülke, bölge, kanal ve tüketici segmentine göre en uygun harcama ve pazarlama yatırımı miktarı nedir?
•    Spesifik kanallar dahilinde hedeflemeyi optimize etmek için ne yapılabilir? 
•    Diğer kilit satışa yön vericilerin (fiyat, promosyon, operasyonlar, vb.) yanı sıra pazarlama dahilindeki sinerjiler ve atıf etkileri nelerdir?
•    Doğru çapraz medya atıf seviyesi nedir (örn. Televizyonun aramalara yön vermesi)? Ücretli, kazanılmış ve sahip olunan medyanın rolü nedir? Çapraz medya sinerjileri nelerdir?
•    Sponsorlukların, kutlama/spor faaliyeti cirolarının, önemli etkinliklerin, sosyal medyanın, Raf yerleşiminin, satın alma noktalarının, mağaza içi mağazanın, hava durumunun ve rekabetin etkisi nedir?
•    Fiyat, yeni ürünler, paket değişiklikleri, envanter ve promosyon gibi operasyonel etkenler satışları nasıl etkiler?

Ipsos MMA müşterilerine veri yönetimi, öngörücü modelleme, yazılım ve müşterilerinin sorularına ve daha fazlasına cevap veren danışmanlık hizmetlerini kapsayan entegre ve sürekli bir çözüm sunar. 

Global iletişim bilgilerimiz: Douglas Brooks ve Lisa Foster