Sosyal Araştırmalar ve Kurumsal İtibar: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Uluslararası Araştırmalar

Ipsos yıllar boyunca uluslararası trendler üzerinde küresel araştırma çalışmaları yürütmüştür. Yerleşik ürünlerle ve Ipsos uzmanlarından oluşan küresel bir ağ ile desteklenen kuruluşumuz, tamamen kamu ve özel sektörlerin, ajansların, kuruluşların ve hükümetlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Müşteri Bağlamı

Tüm ülkeler ve kültürlerdeki vatandaş-tüketici tavır ve davranışlarını anlamak ve analiz etmek.
Sorunların zaman içindeki evrimini takip etmek.
İşletme ve yatırım ortamlarını anlamak.
Çok ülkeli iletişim kampanyalarını önceden test etmek, takip etmek ve değerlendirmek.
Paydaşların ve kanaat önderlerinin görüşlerini anlayarak onları etkilemek ve onlarla daha etkili bir biçimde çalışmak.
Gelişmiş ve gelişmekte olan dünyada çok ülkeli program değerlendirmeleri.

Çözümlerimiz

Ipsos’un kamuoyu verilerinin zenginliği; 20’nin üzerinde ülkedeki vatandaşların tutumlarını araştırdığımız Global @dvisor’dan tüm nitel ve nicel yaklaşımlar ve paydaş ve vatandaş algılarına ait şirketiçi normatif veritabanımızı kullanarak, karmaşık ve kişiselleştirilmiş çok ülkeli sosyal araştırmalar tasarlayan ve yöneten uzman ekiplerimize kadar geniş bir yelpazenin varlığıyla, müşterilerimizin bulgularını bir bağlama yerleştirmelerini sağlıyor. 

Uluslararası araştırma ekibimiz tüm nitel ve nicel yaklaşımları kullanarak karmaşık çok ülkeli sosyal araştırma çalışmaları tasarlama ve yönetme konusunda uzmanlardan oluşuyor. Küresel ağımız 88 ülkeyi kapsıyor ve neredeyse dünyanın her ülkesinde saha çalışması yapma kapasitesine sahip.

Tecrübeli uluslararası araştırma uzmanları, son teknoloji koordinasyon araçları ve şirket bünyesindeki yöntemsel uzmanlığımızla, kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki müşterilerimize neredeyse dünyanın tüm ülkelerinden yüksek kaliteli veriler sunuyoruz.

Çok Paylaşımlı Araştırma
Ipsos Global @dvisor, dünyanın dört bir yanında 20’nin üzerinde ülkeden 18,500 kişiye ulaşan aylık, online bir araştırmadır.

Global @dvisor, hem Ipsos’un çok paylaşımlı raporları, hem de kişiselleştirilmiş müşteri araştırma projeleri için veriler sunmakta kullanılır.  Tamamen esnek olan bu araç, ister tek bir soru sormak, ister daha geniş bir konu grubunu keşfetmek, ister 25 ülkenin hepsini, isterseniz de yalnızca birkaçını kapsamak istiyor olun, ihtiyaçlarınıza özel olarak ayarlanabilir.

Her ay Global @dvisor dünya nüfusunun %63’üne ve dünya GSMH’sının %82’sini temsil eden ülkelere ulaşmaktadır.   

Ülkeler ve örneklem hacmi:  N=1,000:  Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, İtalya, Japonya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri.

N=500:  Arjantin, Belçika, Şili*, Kolombiya*, Macaristan, İsrail, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye.

2016 taslağı: Sorular her ayın 3. Pazartesi günü hazır olur ve veriler bir sonraki ayın 2. Salı günü teslim edilir.

Küresel Çok Paylaşımlı Raporlar

PCSI - 2010 yılından beri sürmekte olan Thomson Reuters/Ipsos Aylık Birincil Tüketici Hassasiyet Endeksi (PCSI) yerel ekonomilerin, kişisel mali durumların, tasarrufların ve büyük yatırımlar yapmaya yönelik güvenin mevcut ve gelecekteki durumuna dair müşteri davranışlarını ölçen aylık ulusal bir araştırmadır.

Dünyada Ekonominin Nabzı - Bu aylık Global @dvisor raporu, genel bir perspektiften vatandaşların ülkelerinin ekonomisinin mevcut durumuna dair değerlendirmelerini inceler.

Kişiselleştirilmiş araştırma çözümleri

Ipsos dünya çapında rutin olarak kantitatif ve kalitatif genel nüfus araştırmaları ve aynı zamanda hedefli ve elit araştırmalar gerçekleştirir. Karmaşık çapraz-uluslu araştırma çalışmaları sunmak konusunda aşılması mümkün olmayan bir rekora sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda birçok müşteri adına, uluslararası finans kuruluşları, BM ajansları, uluslararası ve çok uluslu kuruluşlar ve ajanslar, uluslararası vakıflar ve STKlar, akademik kuruluşlar ve diğer uluslararası odaklı kuruluşlar dahil olmak üzere küresel ve ülke ölçeğinde kuruluşlar için geniş ölçekli araştırmaları başarıyla tamamladık.

Örnek Vaka Çalışmaları

Uluslararası bir vakıf 20’den fazla ülkede çalışan vatandaşlara iş amacıyla başka bir yere taşınmaya yönelik tavırları konusunda bir anket yapmak için Global @dvisor’ı kullandı. Sonuçlar, kuruluşun mükemmel bir itibar kazanmasını ve kendisini sektörün uluslararası kabul görmüş bir oyuncusu olarak tanıtmasını sağladı.

Uluslararası kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 24 ülkedeki vatandaşların yıllık olarak dünyanın dört bir yanında yükselişe geçen tehditlere dair görüşlerini almak için Global @dvisor’ı kullandı. Sonuçlar yıl yıl vatandaşların endişelerini takip etmek ve hükumetlerin ve diğer yapıların vatandaşların ne düşündüğünü bilmelerini sağlamak için kullanıldı.

Önde gelen bir enerji sağlayıcısı, her ay işletme operasyonlarını daha iyi hale getirmek için en büyük şikayet sebeplerini ölçtü.

Denizaşırı yardımları yönetmekten sorumlu bir hükümet departmanı, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ekonomik ve toplumsal bedellerini ölçtü. Bu çalışma, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ekonomik ve sosyal bedelleri hakkında kanuni hükümler oluşturma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri ve kadına yönelik şiddeti destekleyen sosyal normları değiştirme alanlarında kamu ve sosyal politikaları destekleyecek, yeni ampirik araştırmalar ve kanıt araştırmaları sağladı.

Bir finans kurumu çingenelerin topluma entegre olmalarının önüne geçen davranış ve algıları anlayarak çingenelerin yaşamlarını iyileştirmenin ilk adımı olarak Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde çingenelerin ve çingene olmayanların görüşlerini sorgulayan bir anket yaptı.