International Social Research | Ipsos
Public Affairs

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar

OUR SOLUTIONS
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve toplumları anlama.

Ipsos, uzun yıllardır uluslararası toplumsal araştırmalar düzenlemektedir. Kendini kanıtlamış ürünlerle ve Ipsos uzmanlarından oluşan küresel bir ağ ile desteklenen çalışmalarımız, kamu ve özel sektörlerin, kurum, kuruluşlar ve devletlerin ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmak için tasarlanmıştır.


Ipsos uluslararası kalkınma ve kamu diplomasisi programları alanlarında aşağıdaki konularda uzmanlığa sahiptir: tarım, sivil toplum, çatışmaların azaltılması, demokrasi, insan hakları ve yönetişim, ekonomik büyüme ve ticaret, eğitim, finans ve ekonomik katılım, çevre ve doğal kaynaklar, insani ve kurumsal kapasite geliştirme, nüfus sağlığı ve beslenmesi, cinsiyet, uluslararası diplomasi ve işbirliği, insani yardımlar ve felaket yardımları.


Ipsos’un Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hükümetlerin politikalarını ve hizmetlerini iyileştirmelerine ve özel firmaların daha sürdürülebilir hale gelmelerine yardımcı olurken kalkınma alanındaki işbirliğini daha etkili hale getirmek için sağlanan ilerlemelerin takip edilmesine yardımcı olur.


Uluslararası toplumsal araştırmalarımız, müşterilerimizin uluslararası pazar araştırma hedefleri göz önüne alınarak tasarlanır. Her proje için en uygun kantitatif ve kalitatif yöntemleri kullanırız.