Innovation | Product Testing | Ipsos
Innovation

Ürün Test Etme

OUR SOLUTIONS
İnovasyon veya renovasyon ile ürün üstünlüğü sağlamak.

Müşterilerin ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında üstünlük sağlamaları gerekir. Ipsos, teknik titizlik ile kuralcı rehberliğin ideal bir dengesini hızlı bir şekilde sağlar. Bunu, ürün geliştirmeyi desteklemek için farklı veri kaynaklarını kullanarak yapıyoruz.

Dünyanın en büyük ürün test etme danışman firması olarak, duyumsal optimizasyon, kategori değerlendirme, prototip tarama, konsept/ürün uygunluğu, rakip kıyaslama, maliyet tasarrufu ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi için Gerçek İnsanlardan Gerçek İçgörülere dayanan bir dizi çözüm sunuyoruz.

Günümüz dünyasında ürün test etme süreci hızlı ve uygun fiyatlı olmanın yanı sıra, uygun ve başarılı ürün inovasyon veya renovasyonu için gerekli titizliği de sağlamalıdır. Ipsos’a ait eşsiz ve ödüllü çözümleri kullanarak, müşterilerimizin küresel olarak başarılı ürün test etme protokolleri yaratmasına yardımcı olmaktayız. Amacımız, ürünün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında test etme şeklimizi sürekli olarak geliştirmektir.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pl2VCriVkOQ 

Global iletişim bilgilerimiz: Nikolai Reynolds