Відносини з клієнтами та працівниками: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Лідерство і організаційна культура

Лідерство є чинником прискорення будь-якої успішної трансформації. Наші рішення допомагають розробити надихаючий і відповідний стиль керівництва, а потім узгодити та розширити можливості Ваших менеджерів. Організації змінюються, а культура залишається. Ми також підтримуємо Вас у розробці послідовної та комплексної організаційної культури, яка забезпечує перетворення Вашої організації.

Контекст діяльності клієнта

Як визначити модель лідерства і цінності, котрі узгоджуються з вашої стратегією?
Як визначити і оцінити поведінку лідерів, аби допомогти Вашій організації досягти успіху у цифрову добу?
Як залучити своїх лідерів до реалізації Вашої стратегії?

Наші рішення

Стратегічне залучення - Оцініть рівень залучення Ваших лідерів, щоб домогтися успіху з трансформацією

Визначення моделі лідерства - Допоможіть визначити «засади лідера 2.0» на основі Ваших потреб і поточної ідентичності

Визначення корпоративних цінностей

Узгодження організаційної культури (наприклад, клієнтоорієнтованість, правила відповідності, безпека...)

Оптимізація вражень працівників (прийняття у штат, різноманітність, включення, благополуччя, вихід):

  • Оцініть якість Вашого процесу прийняття у штат, та оцініть «моменти істини»
  • Виявіть прогалини між обіцянками роботодавця і досвідом працівників
  • Оцініть можливості своєї організації щодо залучення
  • Побудуйте та оцініть корпоративні цінності на підтримку бренду
  • Розділіть на сегменти та адаптуйте свою кадрову пропозицію

Тематичні дослідження

Тематичне дослідження провідного сервісного колективу [стратегічна взаємодія] → У 2013 році ця компанія розробила новий і амбітний стратегічний план, який передбачав істотні стратегічні, організаційні та культурні зміни. Ключем для успіху була участь лідерів. Таким чином, за кілька місяців до реалізації цього проекту, група вирішила виміряти прихильність ключових менеджерів. Для проведення цього стратегічного огляду, об’єктом якого стало 3000 ключових менеджерів у 69 країнах, було обрано компанію Ipsos. Конкретна підтримка надавалася як перед збором даних, так і під час оцінки результатів (презентація для всіх членів координаційних комітетів, комунікаційна підтримка та плани подальших дій). Успіх цього процесу став підставою для проведення нового дослідження у 2015 році за участю більшої кількості об’єктів дослідження з тим, щоб продовжити управління змінами.

Тематичне дослідження великої банківської групи [узгодження організаційної культури] → У 2009 році компанія Ipsos спільно з цією групою спробувала зрозуміти і оцінити настрої серед її працівників. Перша хвиля дослідження розпочалася у 2009 році і охопила 83 000 працівників у 30 країнах світу. Вона була направлена на узгодження різних дослідницьких зусиль працівників у рамках організації. Процес було повторено у 2011, 2013 і 2015 роках. Наразі він охопив 130 000 працівників у 82 країнах світу (26 мовами) та став реальним управлінським інструментом для підтримки трансформації Групи. Під час останньої хвилі компанія переорієнтувалась на свою модель цінностей та лідерства.