Шлях до покупки

Розуміння динаміки шляху людей з метою оптимізації стратегії точок взаємодії бренду: які медіа-засоби слід використовувати, з якою метою і коли.

Для чого?

Ми розкриваємо шлях прийняття споживачем рішень про покупку з особливим акцентом на його емоції, поведінку і тригери.

Як це працює?

Під час масштабних 2-годинних інтерв'ю ми простежуємо індивідуальний споживчий шлях кожного респондента.

В ході інтерв'ю детально вивчаються всі фази: функції? вплив? можливі проблеми? продуктивність бренду? Можливість бренду?

Для кожного інтерв'ю ми створюємо детальну карту подорожі.

Потім ці індивідуальні карти аналізуються і синтезуються для отримання карти шляху прийняття рішень, яка ілюструє основні висновки цього дослідження, і яку легко можна розповсюдити.

У чому унікальність нашого рішення?

Наш Ігровий підхід до інтерв'ю дозволяє стимулювати зацікавленість респондента і, в кінцевому рахунку, отримати ширше і більш докладне уявлення.