Відносини з клієнтами та працівниками: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Залучення працівників

Залучена робоча сила є ключовим чинником успіху будь-якої трансформації. Команда Ipsos розробляє програми, які оцінюють, встановлюють орієнтири та розвивають рівень взаємодії ваших працівників. У чому наша відмінність? Ми виходимо за межі результатів і пропонуємо змістовні ідеї та рішення, які сприяють розвитку стабільних показників.

Контекст діяльності клієнта

Який рівень участі у ваших командах?
Чи вони підтримують стратегію і готові докладати додаткові зусилля?
Які у них сильні і слабкі сторони?
Як ви можете розширити можливості своїх менеджерів щодо вжиття заходів?
Як на це впливає цифрова ера?
Як Ви визначаєте Цінну пропозицію роботодавця, котра сприяє розвитку Ваших кадрів і є привабливою для потенційних працівників?

Наші рішення

Визначення стратегії залучення

  • Робота з Вашою організацією на глобальному і місцевому рівні для визначення стратегії взаємодії, яка справляє дійсний вплив

Огляд залучення працівників

  • Оцініть рівень залучення у своїй організації
  • Визначте правильні компоненти та показники для збалансованої системи показників
  • Скористайтесь результатами огляду залучення як інструментом, котрий дасть можливість вашим менеджерам керувати змінами і залучати свою команду

Визначення цінної пропозиції роботодавця та її моніторинг

  • Розробка узгодженої цінної пропозиції роботодавця
  • Залучення високого потенціалу для підтримки Вашого розвитку
  • Перевірка своєї рекрутингової кампанії
  • Моніторинг своєї репутації в Інтернеті та в автономному режимі
  • Оцінка свого сайту для онлайн-вербування

Тематичні дослідження

Тематичне дослідження провідної всесвітньої енергетичної компанії [Огляд залучення працівників] → зіткнувшись з істотними змінами, з 2012 року компанія поклала залучення в основу своєї кадрової стратегії. Компанія Ipsos проводить щорічний огляд залучення серед більш ніж 140 000 працівників у 10 країнах. Початкова мета полягала в тому, аби створити унікальну програму по всьому світу, вимірювати залучення працівників, супроводжувати появу культури групи і контролювати внутрішній клімат. Цей процес вже глибоко вкоренився в організацію, а огляд вважається інструментом управління, який допомагає розвивати управлінські практики.

Тематичне дослідження лідера на агропродовольчому ринку [Визначення цінної пропозиції роботодавця та її моніторинг] → через швидке зростання і амбітні цілі щодо найму, лідер на агропродовольчому ринку вирішив переглянути свій підхід щодо цінної пропозиції роботодавця. Після етапу комплексних кабінетних досліджень було розпочато якісне дослідження у 8 країнах як серед внутрішньої аудиторії (тобто нових працівників, штатних працівників і менеджерів), так і серед зовнішньої аудиторії (себто молодих фахівців, які займають комерційні та операційні/інженерні посади). Загалом компанія Ipsos протягом 1 місяця провела 60 фокус-груп у Північній та Південній Америці, Європі та Азії.