Curation | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Curation

OUR SOLUTIONS
Превръщането на множество източници на данни в убедителни, изпълними, контекстуални инсайти.

В днешно време всеки бизнес е бомбардиран с информация - това е времето на пренаситеност и е истинско предизвикателство да се изведат смислени заключения и действия сред множеството налични данни.

Взимайте по-бързи и информирани решения като организирате всички налични данни и комуникирате изводите и приоритетите на всички заинтересовани страни в организацията.

Услугата Curation на Ipsos предоставя интегрирани изследователски отговори, вдъхновени от живота на потребителите и заобикалящата ги среда. Чрез Curation изследователите на Ипсос синтезират множество източници на данни и предоставят богати истории, за да вдъхновят активирането на марките ви. Методологията се занимава с бизнес въпросите не изолирано, а в по-широк контекст и разкрива „защо“ и „какво следва“ на базата на тези данни. Вие ще получите:

  • по-добри, по-практически полезни изводи чрез анализ на данните в по-широк контекст; 
  • потребителски ориентирани изводи, изведени през гледната точка на бизнес проблема;
  • резултати с емпатични и завладяващи истории, които всички участници ще запомнят.

Ipsos изпълнява проекти и програми за организиране на съдържанието от множество източници на данни като използва колективната интелигентност на своята глобална мрежа от експерти и разказвачи - Centre of Curation на Ipsos (мултидисциплинарни експерти, включително анализатори, семиотици, експерти в различни категории или теми, дизайнери и други). Тяхната роля е да интегрират, дестилират и опростяват наличните данни, за да отговорят на бизнес въпросите и да създадат въздействащи инсайти.

Curation framework | IpsosКрайните резултати включват разнообразни дигитални продукти като нашето пространство за онлайн социализация, Insight Cloud, видео доклади със стратегии и тактики, микросайтове, видеоклипове, подкасти, преживявания, семинари, хакатони и други.