Ethnography Center of Excellence / Immersion | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Етнографски изследвания (Ethnography Center of Excellence – Immersion)

OUR SOLUTIONS
Нефилтрираната реалност на хората и тяхната култура, предадена като синтезиран и аналитичен краен продукт.

Ethnography Center of Excellence (ECE) е екип от антрополози, етнографи, социолози, режисьори и изследователи на пазара, посветен на емпатичното разбиране на поведението на локалните потребителите, който помага да се разкрият възможности и бариери в рамките на техните навици, култури и практики.

Ethnography Center of Excellence | Ipsos

По-кратките етнографски визити се базират също на етнографски принципи, но са с по-кратка продължителност и са насочени към проучване на по-конкретен въпрос. Те са полезни за разбиране на средата на участниците, служат за среща на клиентите с техните потребители в естествената им среда. И двете решения са отличен начин за предизвикване на съпричастност и връзка между хората.

 

В рамките на това изследователско направление, ние разработихме уникална методология, която използва качествени и етнографски изследвания, експертните знания на антрополози, режисьори и изследователи на пазара по следния начин:

  1. Потапяне в реалния живот, където всичко се заснема в рамките на продължителен период от време
  2. Анализиране чрез използването на филма като източник на данни
  3. Крайните резултати включват доклади, презентации, уъркшоп и професионално изработени филми, за да демонстрират ключови поведенчески инсайти

 

Използваме тези методи в нашата програма „Създаване на култура на когнитивна емпатия“. Създаването на култура изисква продължителни програма и ангажимент. Нашият модел осигурява креативни инструменти, за да помогне да мислите каквото мислят другите, да чувствате каквото чувстват те, и да правите това, което правят, за да създадете истинска емпатия и в резултат на това - стойност за вашите клиенти.