Brand Health Tracking | Brand Equity Measurement | Ipsos
Brand Health Tracking

Измерване на стойността на марката (Brand Equity Measurement)

OUR SOLUTIONS
Разберете какво ръководи успеха на вашата марка и планирайте стратегията си за активиране.

Използвайки нашия водещ на пазара модел Brand Value Creator, Ipsos може да идентифицира какво има значение за стойността на марката, както в желанието на хората да притежават или потребяват марката, така и чрез пазарните ефекти, които влияят върху техния избор. Ние използваме анализа, за да определим стратегията за активиране и да идентифицираме ключовите показатели за ефективност, които нашите клиенти трябва да следят, за да знаят дали техните действия движат показателите, които имат значение за марките им.

Ipsos предлага глобална мрежа от екипи с голям опит в измерването на стойността на марката. Ние ви помагаме да разберете кои аспекти от имиджа и възприятието на марката имат значение за хората, когато вземат решения за покупка. Въоръжени с тази информация, вие можете да зададете правилния курс за активиране чрез съответните креативни послания, медия канали и различни точки за контакт. Нашият модел за измерване стойността на марката и драйвър анализ, заедно с анализа на Brand Mental Network, ви позволяват да изградите правилния план за активиране на вашата марка в днешния силно конкурентен пазар.

Brand Value Creator

Водещ метод на пазара, използван за измерване представянето на марките и емоциите, които предизвикват у хората. В допълнение, предлагаме анализа Brand Mental Network, който илюстрира как хората виждат и запомнят вашата марка, включително всички асоциации, с техните собствени думи.

Brand Value Creator | Ipsos