Advisory Services | Brands | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Консултантски услуги (Strategy3)

OUR SOLUTIONS
Разглеждане на сложни бизнес въпроси чрез комбинация от изследвания и консултации, за да се определи най-добрата стратегия за растеж.

Strategy3

Нашето специализирано звено за консултации, което комбинира управленско консултиране с изследвания и анализи, ви помага да определите най-подходящата, въздействаща и диференцирана стратегия за растеж. Всеки наш проект съчетава взискателността на управленските консултации с близостта до клиентите, която дават пазарните проучвания, и е изготвен с цел активиране на резултатите и въздействие върху бизнеса. Използвайки изследователските възможности и глобалния обхват на Ipsos, нашият мултидисциплинарен екип от професионалисти с разнообразен опит като консултанти по управление, специалисти по стратегии на марката, експерти по дигитални технологии и иновации, работят заедно, за да отговорят на сложните бизнес въпроси, касаещи клиентите, пазарите, марките, иновациите и стратегиите за бъдещ успех на нашите клиенти.

Въпреки че всеки ангажимент е съобразен с конкретното бизнес предизвикателство, Strategy3 на Ipsos най-често отговаря на бизнес въпроси в пет широки области:

  • Клиент: Кои са подходящите клиенти за вашата марка и какво е тяхното поведение?
  • Пазар: Кои са основните динамики на пазарите и на каналите в момента, за които трябва да знаете, и как да реагирате?
  • Марка: Как да позиционирате марката си така, че да резонира най-добре както с клиентите, така и със служителите ви?
  • Иновации: Как да подредите своите бъдещи иновационни проекти и да намерите следващата значима иновация, която ще осигури постоянен растеж?
  • Бъдеще: Как можете да намерите смисъла в непостоянството на настоящето, да предвидите бъдещето и да формирате дългосрочен успех?