Общности

Общностите осигуряват среда за сътрудничество и взаимодействие между марките и хората в реално време. Общностите помагат да направите изводи, да стимулирате иновациите и да придобиете влияние като достигнете непосредствено до аудитории, които са склонни да споделят информация.

Защо?

Нашият подход, основан на ангажираността, създава удобна среда, в която членовете на общността говорят честно и открито, което осигурява задълбочено разбиране на потребителите и подпомага извеждането на изводи.

Нашите общности могат да бъдат използвани за:

  • Базисно разбиране
  • Съвместно създаване на идеи и концепции
  • Път към покупката (Path to Purchase)
  • Тестване на продукти
  • Анализ на тенденциите
  • Незадоволени нужди на потребителите

Как работи?

Приложението Ipsos Communities е подходящо за всякакви устройства и се обслужва от патентована платформа, използваща най-модерните онлайн технологии. Използвайки солиден набор от качествени и количествени изследователски инструменти, то може да бъде настроено в необходимия мащаб, за да отговори на конкретните цели на изследването.

Защо нашето решение е уникално?

Интеграцията е в основата на нашия подход, както в рамките на Ipsos, така и в партньорството с организациите на нашите клиенти. 

  • Експертен опит в изследванията: Нашият подход свързва изследванията на общности с по-широки вертикали, рамки и методологии, за да осигури връзката между множеството източници на данни и заинтересованите страни.
  • Подход на ангажираност: Ние вярваме, че една успешна общност се основава на интегрирането на социални принципи и принципи за ангажираност с доказани изследователски техники за създаването на ясно стойностно предложение както за респондентите, така и за клиентите.
  • Иновативна платформа: Нашата платформа съчетава най-добрите инструменти и функции за изследване с интерфейс, създаден по начин, осигуряващ оптимално ангажиране.
  • Гъвкави решения: Клиентите могат да избират от множество решения, в зависимост от обхвата и бизнес целите – от ad hoc до продължителни проучвания и креативно изпълнение на изследователски дейности.

Бързина и опростеност: Ние работим като допълнение към екипа на нашите клиенти и се гордеем с това, че сме истински партньори и доверени съветници, предоставящи разнообразни услуги и решения бързо и без излишно усложняване.