Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Отворени обмени (Open Exchanges)

OUR SOLUTIONS
Проучване на дадена тема, категория, марка. Разработване на концепции и комуникации.

Преоткрихме традиционните методи на изследване като фокус групи и дълбочинни интервюта като ги подсилихме с геймификация, свободни взаимодействия между участниците и съвместна работа заедно с клиентите. Нарекли сме ги Отворени обмени (Open Exchanges).Open Exchanges

Всеки тип бизнес въпрос води до конкретно решение:

  • Как да стимулираме приемането на ново предложение: използваме Bridge Duets между потребител и потенциален потребител.
  • Как да оптимизираме дадена концепция: използваме Dynamic Exchanges в голяма стая в режим на съвместна работа между клиенти и 15-20 потребители, разделени по профили. 
  • Как да се вдъхновим с идеи за ритейл стратегии: използваме Store Treks с купувачи, за да направим сравнение между няколко магазина.
  • Как да оптимизираме точките за контакт по пътя към покупката: използваме комбинация от сесии за съвместно пазаруване с шпионски очила (spy glasses) и сесии за съвместно Интернет сърфиране, които записват цялостната онлайн навигация.