Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Позициониране и растеж на марката

OUR SOLUTIONS
Оптимизирайте позиционирането на марката, портфолиото и възможностите си за растеж.

Ние помагаме на клиентите да разберат възприятията и емоциите по отношение на марката и подсилваме растежа й, като установяваме какви са нуждите в категорията и идентифицираме отличителните активи, които водят до растеж на марката. 

Censydiam

Клиентите използват Censydiam, за да се свържат с нуждите на потребителите и да си отговорят на бизнес въпроси като: Как да оптимизирам позиционирането на моята марка? Как мога да увелича възможностите за портфолиото си? Има ли незадоволени нужди на пазара, които мога да използвам, за да стимулирам иновации?

През последните 30 години рамката на Censydiam се прилага в повече от 40 категории по целия свят и осигурява стабилно разбиране на емоционалните и функционални нужди на потребителите.

Censydiam Metaphors

Ipsos помага на клиентите да разберат нуждите и мотивациите, както и възприятията за марката, като разкрива интуитивни процеси чрез спонтанни реакции на визуални изображения и използва задълбочени текстови анализи, за да отнесе тези реакции към рамката на Censydiam. Като количествен подход Censydiam Metaphors може да бъде добавен към сегментационно проучване, U&A и множество други изследвания.

Ние използваме проективна техника, която помага на респондентите да избягват рационалното мислене и да дават интуитивни отговори. Тя може да се използва и за улавяне на неудовлетворени нужди, раздразнение или предизвикателства.

Brand Mental Network

Нашата услуга Brand Mental Network е разработена, за да помогне на клиентите да разберат най-отличителните асоциации с тяхната марка. Тя помага да се прецени дали дадена марка се позиционира по правилния начин, дали има бариери за растеж, какви диференциращи активи има марката, дали посланията от кампаниите стигат до аудиторията и т.н.

Brand Assets Evaluator

Brand Assets Evaluator идентифицира отличителните предимства, които стимулират растежа на марката. Brand Assets Evaluator може да се използва, за да даде отговор на бизнес въпроси като: Дали предимствата на моята марка подсилват имиджа й? Предимствата привлекателни ли са за потребителите и уникални ли са спрямо конкурентите? Какви конкретни стъпки трябва да предприема, за да оптимизирам предимствата на моята марка? Brand Assets Evaluator използва методологията Implicit Reaction Time, за да улови несъзнателни асоциации, които потребителите правят с марката.