Brand Health Tracking | Brand Activation Tracking | Ipsos
Brand Health Tracking

Проследяване на активацията на марката

OUR SOLUTIONS
Използвайте правилните метрики, за да управлявате всички аспекти от активация на вашата марка.

Ipsos помага на клиентите си да вземат правилните решения за всички аспекти от активирането на марката. Ние използваме множество източници на данни за марката, включително оценка на реклами и проследяване представянето на марката във времето, за да дадем насоки за определяне на правилния курс на марката и управление на всеки един от етапите по нейната активация, с крайна цел постигане на устойчив растеж.

Ipsos разполага с глобална мрежа от екипи с богат експертен опит в проследяването активацията на марки. Ние предлагаме гъвкави подходи, които отчитат необходимостта от управление на ключовите индикатори (KPIs) на глобално ниво, като същевременно дават възможност на местните екипи да получат информацията, която им е необходима за предприемане на конкретни действия. Нашите водещи модели за измерване представянето на марки и тяхната комуникация, и възможностите за интегриране на външни данни гарантират, че екипите могат да правят изводи на база на цялата налична информация за марката.

Brand Value Creator

Водещ на пазара метод, който се използва за измерване на това доколко марката отговаря на търсеното от потребителите в категорията, както и доколко е успяла да формира емоционална връзка с тях. Освен това ние предлагаме модел за анализ на комуникацията на марката, който се базира на наблюдение и сравнение, активиране на паметта чрез визуални стимули и оценява ефекта на комуникацията върху различни потребителски профили.

Brand communication purpose | Ipsos

Активирането на марката трябва: да предизвика ответна реакция:  промяна в намерението да се използва марката, стимулиране на продажбите, търсене на информация, дискусия и т.н. + изграждане на връзка с марката като се гарантира, че хората са отворени за послания, изискващи повече усилия и внимание.