Път към покупката

Разбиране на динамиката, свързана с пътя към покупката, с цел оптимизиране на стратегията за точките на взаимодействие с марката: какви медии, за какви функции и кога.

Защо?

Ние разкриваме пътя за вземане на решението за покупка от потребителите със специален акцент върху техните емоции, поведение и мотиватори.

Как работи?

В обстойни двучасови интервюта ние проследяваме индивидуалния потребителски път на всеки респондент.

По време на интервютата се изследват подробно всички етапи: функция? влияния? възможни проблеми? представяне на марката? възможност на марката? 

За всяко интервю ние създаваме подробна карта на пътя.

След това отделните карти се анализират и синтезират, за да се получи карта на пътя за вземане на решението, която илюстрира основните констатации от това изследване и може лесно да бъде споделена.

Защо нашето решение е уникално?

Нашият игрови подход към интервюто създава по-висока ангажираност на респондентите и в крайна сметка – по-богати и по-подробни данни.