Market Understanding | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Разбиране за пазара

OUR SOLUTIONS
Разберете накъде се насочва вашият пазар и определете най-добрите си възможности за растеж.

Нашите проучвания от типа Употреба и нагласи (U&A) интегрират множество източници на данни за цялостното разбиране на вашите марка и категория. Задълбоченият ни опит в сегментирането ни позволява да помогнем в определянето на целите за растеж и да изберем променливите, които движат избора на марката. Нашите проучвания помагат на клиентите да разберат как потребителите възприемат пазара, как използват продуктите и какво ги мотивира.

Модулни проучвания на употребата и нагласите (U&A)

Нашите модулни U&A проучвания използват подход, който дава възможност за изводи на ранен етап и кратки срокове за даване на обратна връзка. Ние интегрираме множество източници на данни за постигане на цялостно разбиране на марката и категорията и отговаряме на бизнес въпроси като: Накъде отива моята категория? Какви са рисковете за моята марка? Къде има възможности за растеж на моята марка или за сътресения в категорията?

Отправната точка на нашите модулни U&A проучвания е началната среща за идентифициране на пропуски в знанията, последвана от фази, които могат да включват проучвания, подходящи за различни устройства, етнографски наблюдения или social intelligence. След всяка фаза провеждаме уъркшоп, за да превърнем резултатите в действия.

Целта е да се събере информация в момента, използвайки поведенчески и имплицитни техники (пасивно измерване, илюстрации/видеа, отворени въпроси и т.н..).

Сегментация

Ipsos има задълбочен опит в сегментацията, който ни дава възможност да помогнем за определяне на целите за растеж, да изберем точните променливи, да анализираме резултатите и да спомогнем сегментацията да бъде интегрирана във вашата организация. Нашият подход отива отвъд нагласите, той включва поведенчески измерители като потребление и разходи, и използва социални данни за обогатяване профилите на сегментите. Освен това, ние можем да свържем вашата сегментация с бази данни (напр. платформи за управление на взаимоотношенията с клиенти и за управление на данните), за да помогнем да таргетирате своите маркетингови кампании.

Нашите подходи за сегментиране могат да се прилагат на всички етапи от маркетинговия цикъл: разработване на продукти и комуникационни кампании, таргетиране на потребителите и оптимизиране на вашето портфолио.

Проучване и измерване на пазара

Нашите проучвания и измерване на пазара помагат на клиентите да разберат как потребителите структурират пазара въз основа на начина, по който възприемат и използват продуктите и нуждите, които те задоволяват. Ние отговаряме на бизнес въпроси като: Как потребителите навигират в моята категория или в „съседни“ категории? Има ли ниши или възможности за разширяване обхвата на марката? Как да оптимизирам порфолиото си от продукти и марки?

Ние използваме гъвкав подход, който увеличава микро перспективата на дадена категория (например, детайли на ниво продукт) и намалява мащаба на „съседни“ категории. Използваме и данни и коментари от социалните медии, за да ви помогнем да бъдете пред кривата на сътресенията в категорията.