Тестове за ползваемост

Общата цел е да се провери уеб сайт или мобилно приложение като се анализират силните и слабите страни по отношение на съдържанието, навигацията и оформлението. Може да се анализира всеки тип контекст (електронна търговия, медии, корпоративни сайтове).

Защо?

Комбинацията от наблюдения и поредица от интервюта позволява:

  • Да се провери реалното поведение пред уебсайта или приложението: спонтанна навигация, възможни колебания или грешки.
  • Да се разберат причините за това поведение.
  • Да се оценят силните и слабите страни. 
  • Да се достигне до приложими препоръки по отношение на съдържанието, оформлението и навигацията.

Как работи?

Методът съчетава фазите на интервю с пряко наблюдение на посещенията на уебсайта:

  • Наблюдението на посещенията на уебсайта ни дава обективен поглед върху реалното използване на сайта, избрания път, процеса на научаване и възможните проблеми с разбирането.
  • Фазата на интервюто дава възможност за спонтанни коментари, задълбочен анализ на мотивациите и споделяне на очакванията на посетителите.

Защо нашето решение е уникално?

Използваме конкретни технологии за проследяване на онлайн поведението на потребителите и UX аналитичните рамки за сканиране на всички компоненти на потребителския опит.