Workshops | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Уъркшопи (Workshops)

OUR SOLUTIONS
Как да направим инсайтите по-въздействащи за растежа на бизнеса като организираме уъркшопи с различни екипи на клиентите.

Уъркшопите Insights-for-Impact улесняват преживяването на историите на потребителите, като осигуряват близост с тях чрез изграждане на съпричастност, която ще окаже въздействие върху бизнеса.

Уъркшопите, които Ipsos UU провеждат улесняват потапянето на нашите клиенти в историите на хората и дават живот на данните от изследванията с цел да се създаде съпричастност, която да има въздействие върху бизнеса. Това дава възможност на клиентите да направят изводи, които наистина имат значение за потребителя. По време на уъркшопите тези релевантни изводи могат да бъдат използвани като част от план за действие за разработване на печеливши иновативни идеи, за позициониране на марката спрямо тези изводи или за разработване или идентифициране на комуникационни идеи.

По време на уъркшопа ние вдъхваме живот на изследванията чрез сесии за генериране на идеи, разказване на истории, видео екскурзии, етнография, curation или представяйки пътя на потребителя (consumer journey).

Ние създаваме запомнящи се преживявания, които оживяват темата и водят до по-голямо въздействие. Това може да се постигне чрез сесии за съвместно създаване на идеи и съдържание (co-creation sessions), приложение на поведенчески науки, запознаване с актуалните тенденции и гледните точки на експерти, инфлуенсъри или други външни лица, както и множество техники, които използваме.

Ние предоставяме инструменти и възможни пътища, които могат да помогнат за активиране на темите, обсъдени по време на уъркшопа и даваме възможност на екипите да си сътрудничат, да съгласуват идеите и обсъдят отговорностите.

Insights to Innovation Workshop | IpsosInsights to Action Workshop | Ipsos