AppLife

Applife je aplikacija koju je razvio Ipsos, i koristi mobilni telefon za kvalitativna istraživanja.

Zašto?

Mobilni telefon je posebno precizan u 2 konteksta istraživanja:

Eksplorativna istraživanja:

 • kontakt s potrošačima gdje god da jesu.
 • korištenje mobilnih telefona potrošača za prikupljanje bogatstva podataka, kombinirajući tekst, emocije, lokaciju i slike.
 • može se kombinirati s detaljnim online dnevnicima ili upitnicima, radi dubljeg uvida u ponašanja i stavove.

Događaji uživo:

 • dizajn u potpunosti koristi mobilni telefon kao uređaj za istraživanja u realnom vremenu.
 • kontekstualna pitanja usmjerena na razumijevanje iskustva.

Kako?

Ova Ipsos aplikacija omogućava:

 • otvorena pitanja
 • odgovore u obliku teksta/ slika i/ili video snimki
 • moderator može poticati sudionike
 • sudionici mogu napraviti svoj profil
 • sudionici mogu ostvariti međusobnu i interakciju s moderatorom
 • svi zainteresirani od strane klijenta mogu pratiti sve aktivnosti u realnom vremenu

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

Applife je u potpunosti dizajniran za kvalitativna istraživanja: omogućava korištenje teksta, slika, video snimki, GPS pozicioniranje.