Data Science for Audience Measurement | Ipsos
Audience Measurement

Mjerenje publike pomoću znanosti o podacima

OUR SOLUTIONS
Poboljšanje anketnih podataka pomoću statističkih tehnika.

Ključne usluge koje se nude u prostoru za mjerenje publike uključuju pripisivanje podataka (popunjavanje praznina u skupovima podataka), integraciju podataka (objedinjavanje većeg broja skupova podataka), modeliranje publike, naprednu obradu podataka i prilagođenu analitiku.

Ispitanici sve češće oklijevaju do kraja ispuniti predugačke upitnike. No pritisak na prikupljanje podataka ne jenjava. Jedan od načina rješavanja tog problema jest provesti nekoliko kraćih anketa, od kojih bi svaka prikupila neke informacije koje su jedinstvene za tu anketu i neke informacije koje se pitaju u svim anketama. Zatim se jedinstveni podaci prikupljeni u anketi mogu „pripisati“ ispitanicima kojima ta pitanja nisu bila postavljena, ali su im bila postavljena zajednička pitanja (npr. demografska pitanja, gdje žive).

Integracija podataka - ili spajanje podataka - nastaje kada se spoje dva ili više različitih istraživanja, i to koristeći se zajedničkim podacima prikupljenima u svim istraživanjima kao načinom ‘uparivanja’ ispitanika - na primjer, možemo prikupljati podatke o čitanosti u jednom istraživanju i podatke o aktivnosti na internetu u drugom i zatim prebaciti podatke o aktivnosti na internetu s ispitanika iz jednog istraživanja na odgovarajućeg ispitanika iz drugog (istog spola, dobi, regije itd.). Taj drugi ispitanik ustvari neće morati odgovarati na podrobna pitanja o ponašanju na internetu.

Modeliranje publike upotrebljavamo u slučajevima u kojima se anketni podaci ne mogu upotrebljavati izolirano. Na primjer, možemo modelirati čitateljstvo novina s niskom nakladom koristeći se kombinacijom podataka o nakladi, podataka iz popisa stanovništva i informacija o samim novinama. Kako pojedinci iz kućanstva gledaju televiziju i druge informacije o sastavu kućanstva moguće je modelirati koristeći se podrobnim podacima preuzetima iz njihovog televizora ili internetskog usmjernika (je li televizor uključen ili isključen, koji se kanal prikazuje itd.).