Employee Relationship Management | Ipsos
Employee Relationship Management

Upravljanje odnosima sa zaposlenicima

OUR SOLUTIONS
Pružanje usluga istraživanja i savjetovanja za uključenost zaposlenika, jačanje vodstva i upravljanje promjenama.

Ipsos nudi usluge istraživanja i savjetovanja za uključenost zaposlenika, jačanje vodstva i upravljanje promjenama. Imamo niz alata i rješenja kojI će vašoj organizaciji pomoći da bude usmjerena na ljude, okretna i otporna.

Naša ponuda uključuje:

  • privlačan okvir kulture rada, prilagođen digitalnom dobu, za upravljanje kadrovima i jačanje vodstva
  • rješenja za povratne informacije koja omogućuju pouzdane procjene, praćenje vaše radne kulture na privlačan način i podržavanje dijaloga sa zaposlenicima
  • aktivacijska rješenja za obogaćivanje dijeljenja podataka, izdvajanje uvida po kojima je moguće dalje djelovati i pomoć u izradi planova za optimiziranje vaše organizacijske uspješnosti.

Naša rješenja pokreće integrirana, višenamjenska platforma koja pokriva sve potrebe za povratnim informacijama (popis, ciljano, pojedinačna procjena). Prikupljamo i izvještavamo o povratnim informacijama na prilagođen, siguran i optimalan način, svugdje i u svako doba. Naši odzivni internetski upitnici u više različitih oblika dostupni su u načinu „uradi sam“ i uključuju izvore za analitiku podatka i teksta.

Naša aktivacijska rješenja za upravljanje odnosima sa zaposlenicima osmišljena su da stvore povjerenje unutar tima i jačaju vaše rukovoditelje.