Global Advisor | Ipsos
Public Affairs

Global Advisor

OUR SOLUTIONS
Každý měsíc informujeme občany po celém světě.

Nové reporty a data vznikají na měsíční bázi na základě online studie Global Advisor realizované ve 29 zemích světa. Zaměřuje se na nejaktuálnější témata jako je pandemie a vakcinace, imigrace a uprchlíci, lidská práva, náboženství, spokojenost se směřováním jednotlivých zemí, obavy lidí nebo populismus.

Global Advisor běží online v pravidelných měsíčních intervalech tak, aby se na přísun nových informací mohli klienti a mediální partneři spolehnout. Dáváme jim možnost přidat do aktuálního dotazníku své doplňující otázky pro jednu nebo klidně všechny zapojené země, a to za cenu výrazně nižší, než jakou by zaplatili za standardně realizovaný výzkum na míru.

Global Advisor pravidelně obsahuje:

Global Consumer Confidence Index (Index celosvětové spotřebitelské důvěry): měření spotřebitelských postojů ke stavu současné a budoucí lokální ekonomiky, osobním financím, úsporám a odvaze realizovat velké investice.

What Worries the World (Co znepokojuje svět): postoje obyvatel ke směřování země a tématům, která nejvíce trápí svět.

Objevte všechny Global Advisor studie