Global Advisor | Ipsos
Public Affairs

Global Advisor

OUR SOLUTIONS
Informování občanů po celém světě každý měsíc.

Naše online studie Global Advisor je realizována každý měsíc ve 28 zemích. Zaměřuje se na nejaktuálnější témata – nedávnými tématy Global Advisoru byly například imigrace a uprchlíci, lidská práva, náboženství, spokojenost se směřováním jednotlivých zemí, Brexit nebo populismus.

Global Advisor běží online v pravidelných měsíčních intervalech tak, aby se na přísun nových informací mohli klienti a mediální partneři spolehnout. Dáváme jim možnost přidat do aktuálního dotazníku své doplňující otázky pro jednu nebo klidně všech 28 zapojených zemí, a to za cenu výrazně nižší, než jakou by zaplatili za standardně realizovaný výzkum na míru.

Global Advisor pravidelně obsahuje:

Index globální spotřebitelské důvěry (The Global Consumer Confidence Index): měření spotřebitelských postojů ke stavu současné a budoucí lokální ekonomiky, osobním financím, úsporám a odvaze realizovat velké investice. Realizováno 1 x měsíčně.

Co znepokojuje svět (What Worries the World): postoje obyvatel ke směřování země a tématům, která nejvíce trápí svět. Realizováno 1 x za 2 měsíce.

Objevte všechny Global Advisor studie