Nezávislý systém varování

Ipsos se zavázal k dosahování nejvyšších standardů, pokud jde o kvalitu, integritu, transparentnost a odpovědnost.
Byl proto zřízen nezávislý systém varování, který každému zaměstnanci nebo třetí straně umožňuje oznamovat etické problémy, rizika a chování, které může vážně ovlivnit společnost, nebo které má podvodný charakter.
Zpracováním záznamů byla smluvně pověřena nezávislá specializovaná společnost Expolink se sídlem ve Velké Británii.
Identita zprávy je anonymní, služba garantuje naprostou důvěrnost a nezávislost.
 

Nevhodné jednání nahlásíte zde