Politický výzkum a výzkum veřejného mínění | Ipsos
Public Affairs

Politický výzkum a výzkum veřejného mínění

OUR SOLUTIONS
Porozumění a informování o veřejném mínění a politice.

Navrhujeme, realizujeme a zveřejňujeme výzkumná data našim klientům a mediálním partnerům ve snaze zprostředkovat občanům a stakeholderům porozumění veřejnému mínění a jeho vlivu na klíčová témata a politiku.  

Společnosti Ipsos záleží na přesnosti, pravdivosti a skutečném vhledu do problematiky. Ipsos výzkumy a data jsou pravidelně publikovány v médiích po celém světě.

Máme největší tým uznávaných expertů na politický výzkum na světě. S více než 30 lety zkušeností se zkoumáním politických postojů a extenzivní metodickou expertízou zprostředkováváme našim klientům informačně bohaté výsledky, založené na důkladném analytickém podkladu.