74% har hørt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

En ny global undersøgelse foretaget af Ipsos for World Economic Forum viser, at 74% har hørt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Dog svarer kun 26%, at de har et godt kendskab til målene. Og kendskabsgraden varierer meget fra land til land.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. De 17 mål forpligter FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne rundt om i verden. I en ny undersøgelse foretaget af Ipsos for World Economic Forum har vi spurgt mere end 19.000 voksne fra 28 lande om deres kendskab og holdninger til netop disse mål.

Læs artiklen fra World Economic Forum her.

Undersøgelsen viser, at 74% af alle adspurgte på tværs af de 28 lande som minimum har hørt om verdensmålene. 26% svarer derimod, at de ikke har hørt om dem før.

Tallene viser dog også, at kun 26% har et meget godt eller godt kendskab til målene, mens resten oplyser, at de blot har et mindre kendskab – eller kun har hørt dem blive omtalt.

Hvor godt kender vi verdensmålene?


Kendskabet til verdensmålene varierer meget fra land til land, og bevidstheden omkring verdensmålene er generelt højere i udviklingslandene end i de vestlige lande. Øverst på listen finder vi Tyrkiet, Kina og Indien, hvor hhv. 92%, 90% og 89% som minimum har hørt om verdensmålene. Herefter følger Peru, Sverige, Brasilien og Malaysia – alle med en bevidsthed blandt befolkningen på 87%.

I bunden af skalaen finder vi derimod Japan, Storbritannien, USA, Canada og Australien. Her er det kun hhv. 49% (Japan og Storbritannien), 50% (USA) og 51% (Canada og Australien), der har hørt om verdensmålene.

Undersøgelsen viser også, at den globale befolkning samlet set prioriterer de verdensmål højest, der er relateret til menneskelige behov såsom sult, rent drikkevand og sundhed.

Top 5 over de vigtigste verdensmål ifølge undersøgelsen:

  • Stop sult (verdensmål nr. 2)
  • Rent vand og sanitet (verdensmål nr. 6) 
  • Sundhed og trivsel (verdensmål nr. 3)
  • Bæredygtig energi (verdensmål nr. 7) 
  • Livet i havet (verdensmål nr. 14)

Igen er der klare forskelle fra land til land. For eksempel bliver ligestilling mellem kønnene (verdensmål nr. 5) opfattet som det vigtigste verdensmål blandt befolkningen i Sverige.

Download undersøgelsen for flere resultater.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Klaus Mikkelsen, Country Manager, på [email protected].

Download

Samfund