Social ansvarlighed

Ipsos’ tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR) har altid fokuseret på tre kritiske områder: det sociale, samfundsmæssige og miljømæssige. Dette fokus hjælper os med at benchmarke vores performance over hele verden og fungerer som basis for udviklingen i vores eget arbejde.

Et globalt CSR engagement | Ipsos Foundation
Miljø | Frivilligt arbejde

Et globalt CSR engagement

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Siden 2008 har Ipsos været en del af UN Global Compact. Vi har forpligtet os til at følge og implementere 10 universelle principper, der fremmer menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption. Som en del af vores CSR arbejde har vi udarbejdet ”The Green Book”, som indeholder Ipsos’ etiske regler, samt “The Book of Policies and Procedures”, der suppleres af en whistle-blower ordning.

Programmet blev skabt i 2008 med 3 formål:

  • Overholde de 10 principper fra United Nations Global Compact.
  • Reducere vores miljømæssige fodaftryk.
  • Øge vores sociale indflydelse med skabelsen af Ipsos Foundation, der har til formål at hjælpe dårligt stillede børn og unge over hele verden.
     

Ipsos-Green-BookIpsos Professional Code of Conduct

Download Ipsos Green Book


Ipsos Foundation

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Gennem vores Ipsos Foundation har vi forpligtet os til at arbejde for bedre adgang til uddannelse. Fondens mission er at gennemføre uddannelsesprogrammer for dårligt stillede børn og unge over hele verden.

På nuværende tidspunkt støtter Ipsos Foundation 10 nonprofit grupper, der hovedsageligt arbejder med at genopbygge skoler, støtte børn og familier i nød og forbedre sundhedsmæssige, sociale og økonomiske situationer rundt om i verden.


Miljø

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Ipsos er som en international koncern optaget af den påvirkning, vores forretningsaktiviteter har på miljøet.

Vi har opsat miljøpolitikker i mange lande for at reducere affald, energiforbrug og vores CO2-aftryk.

CSR 2016


Frivilligt arbejde

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Som en del af vores fokus på at reducere vores indvirkning på miljøet og bidrage til lokalsamfundet har vi sammensat en Wider World Committee på alle vores større lokationer. Komiteen består af frivillige medarbejdere og står for at skabe lokale handlinger og kommunikere vores aktiviteter internt og eksternt.

Socialt bevidste handlinger i verden: 51 af vores lande har gennemført velgørende* aktiviteter i 2015.      

*Kilde: “Taking Responsibility”, årlig online survey blandt ledelsen i 73 lande (92% af Ipsos’ forretning).  
037.1-RCA-Kenya 005.1-course princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Ipsos i Kenya støtter programmerne hos Research Club of Africa (RCA). 

Siden 2015 har Ipsos opfordret sine medarbejdere til at bære Ipsos-farverne, når de deltager i store løb (3 løb pr. land). 

Forebygge og behandle kræft i Saudi Arabien. Ipsos i Saudi Arabien støtter en kampagne om forebyggelse og behandling af brystkræft, der er startet af medlemmer af kongefamilien. 

Download Ipsos, a socially responsible Group