Earth day 2021: "Hvad er planen for at takle klimaforandringerne? - Venlig hilsen, befolkningen.”

2021 er et "superår" for international miljøpolitik, hvor store handlinger er i gang omkring klima, biodiversitet, fødevarer og oceaner. I denne artikel præsenterer vi de vigtigste indsigter i hvad offentligheden mener om klimaforandringer.


trees

Read the article in English. 

I vores nye globale undersøgelse finder vi, at kun 31% er enige med overbevisningen om at deres regering har en klar plan for, hvordan regeringen, virksomheder og borgere vil arbejde sammen om at tackle klimaforandringen. En tredjedel, altså 34%, er uenige.

Selv om 2021 er et "superår" for international miljøpolitik, eksisterer der stadig en manglende offentlig bevidsthed omkring planerne i processsen - og det på trods af befolkningens store interesse og bekymring for miljøet. Dette tyder på, at der er behov for bedre inkludering og engagement af befolkningen for at være en del af løsningen.

Folk føler ansvarsbyrden

 • 72 % er enige om, at hvis almindelige mennesker ikke handler nu for at bekæmpe klimaændringerne, vil de svigte de kommende generationer.
 • 68 % siger, at hvis virksomhederne ikke handler for at bekæmpe klimaændringerne, svigter de deres ansatte og kunder.
 • 65 % på verdensplan mener, at hvis deres regering ikke bekæmper klimaændringerne, svigter den borgerne.

Der er globale forskelle i tiltroen på, at regeringerne har en klar plan for håndtering af klimaforandringerne. Den meste tiltro findes i Saudi-Arabien (64%), Kina (61%) og Indien (58 %), mens den laveste tiltro findes i USA (18 %) og Japan (16%).

Der er dog delte meninger om, hvorvidt håndteringen af klimaændringerne bør prioriteres i det økonomiske opsving fra Covid-19. 

 • 36 % er enige om, at klimaændringer ikke bør prioriteres i den økonomiske genopretning
 • 35 % er uenige.

Flere indsigter

 • COVID-19 har begrænset offentlighedens evne eller vilje til at rejse med fly og bil, som har en relativt stor miljøpåvirkning. Vores forskning tyder på, at offentligheden ikke forventer, at postpandemiadfærden vil vende tilbage til en mindre bæredygtig livsstil end før pandemien. 
 • 39 % forventer at gøre mere for at undgå madspild, når restriktionerne er fjernet, end de var før pandemien. 
 • Omkring en tredjedel forventer at rejse mere til fods eller på cykel i stedet for i bil (34 %) og en lignende andel forventer, at de oftere vil købe kun, hvad de virkelig har brug for i stedet for shopping for sjov (også 34%).  
 • Tre ud af ti (31 %) siger, at de vil arbejde hjemmefra i stedet for at pendle mere, end de var før pandemien.

Er der mulighed for yderligere adfærdsændringer i det kommende år?

 • Forventningen om at foretage miljøforbedrende adfærdsændringer i det kommende år har kun ændret sig meget lidt siden datoen hvor WHO erklærede Corona virussen en pandemi (12. marts 2020). Niveauet er i overensstemmelse med niveauet set i 2014.
 • Offentligheden har mindst til hensigt at ændre på foranstaltninger med større indvirkning såsom kostændringer og undgå flyvninger, selv om der har været små stigninger i forventning om at ændre disse foranstaltninger siden 2020.
 • Andelen, der føler, at de allerede træffer så mange foranstaltninger, som de kan, svarer til før de fulde konsekvenser af covid-19-pandemien, der blev ramt i begyndelsen af 2020.

Om undersøgelsen

Dette er resultaterne af en markedsundersøgelse foretaget i 30 markeder af Ipsos Global Advisor's online platform.
Ipsos interviewede i alt 21.011 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Hong Kong, Israel, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet og 16-74 år på 24 andre markeder mellem fredag den 19. februar og fredag den 5. marts 2021.

Alle lande, der indgår i vores studie, har underskrevet Paris-aftalen, og næsten alle har indsendt og offentliggjort indledende nationalt bestemte bidrag (NDCs) - eller planer om at tackle klimaforandringerne. Disse forventes at blive opdateret i 2021, og det vil være et vigtigt fokusområde for COP26 i Glasgow at presse på for, at disse planer bliver mere ambitiøse.

Samfund