Ny rapport: Den nødvendige bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke kun et relevant emne i dag – det er en virksomheds langsigtede overlevelse.

The sustainability imperative | Ipsos

Read the article in English

Midt i en global pandemi, økonomisk recession og social uro er bæredygtighed så stadig en prioritet? Vores svar er et definitivt ja.

Forbrugernes forventninger og krav til mere bæredygtig praksis er højere, end de nogensinde har været, og disse forventninger har modstået pandemiens pres. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår virksomheder skal sætte bæredygtighed på deres dagsorden, men hvordan de skal gøre det.

Vores nye rapport, The Sustainability Imperative, giver dig indsigt i den offentlige mening, synspunkter fra globale institutioner og casestudier, der skitserer, hvordan Ipsos hjælper virksomheder med at definere, styre og kommunikere deres bæredygtighedsstrategi.

Podcast 

I dette podcastafsnit diskuterer de to forfattere af The Sustainability Imperative nogle af rapportens hovedtemaer - såsom offentlighedens synspunkter om klimakrisen og den indvirkning, COVID-19 har haft på holdninger og adfærd.


Ipsos rådgiver virksomheder om, hvordan de skal adressere bæredygtighed og hjælper dem med at definere, styre og kommunikere deres bæredygtighedsprioriteter på tværs af omdømme, innovation, kommunikation og offentlige anliggender. Gå til vores Sustainability Hub Page.

Samfund