Tre ud af fire voksne globalt svarer, at de vil sige ja til en vaccine mod COVID-19

De fleste forventer ikke, at der vil være en vaccine klar inden årets udgang. Frygten for bivirkninger er hovedårsagen til ikke at ønske en vaccine.

Read the article in English.

I en ny Ipsos-undersøgelse af næsten 20.000 voksne fra 27 lande, foretaget på vegne af World Economic Forum, svarer 74%, at de ville sige ja til en vaccine mod COVID-19, hvis den var tilgængelig. 59% forventer dog ikke, at dette vil være en mulighed inden udgangen af året. De årsager, der oftest gives af dem, der ikke ville sige ja til en vaccine, er frygten for bivirkninger (56%) efterfulgt af tvivl om vaccinens effektivitet (29%).

Hvem vil lade sig vaccinere mod COVID-19?

Globalt er 74% af alle adspurgte voksne enige i, at "hvis en vaccine til COVID-19 var tilgængelig, ville jeg få den". Imidlertid er kun 37% helt enige, mens 37% er enige. Samlet set er 26% uenige (15% er noget uenige, og 12% er meget uenige).

De lande, hvor intentionen om at få en COVID-19 vaccine er højest, er: Kina (97%), Brasilien (88%), Australien (88%) og Indien (87%)

De lande, hvor intentionen om at få en vaccine er lavest, er: Rusland (54%), Polen (56%), Ungarn (56%) og Frankrig (59%).
 

If a vaccine for COVID-19 were available, I would get it | Coronavirus | Ipsos | WEF


Vil en COVID-19 vaccine blive tilgængelig i år?

I alle 27 lande er 59% uenige i, at "en vaccine mod COVID-19 vil være tilgængelig for mig inden udgangen af 2020" (23% er stærkt uenige og 36% noget uenige), mens de øvrige 41% er enige (9% er stærkt enige og 31% noget enige).

Igen skiller Kina sig ud for sin optimisme, hvor 87% af de adspurgte forventer at en vaccine vil være klar i år. Der er også høj enighed i Saudi-Arabien (75%) og Indien (74%) om, at en vaccine er klar i løbet af 2020. 

Derimod hersker skepsis i Tyskland, Belgien, Japan og Polen, hvor færre end én ud af fire voksne forventer, at en vaccine vil være tilgængelig i løbet af de næste fire måneder.
 

A vaccine for COVID-19 will be available to me before the end of 2020 | Coronavirus | Ipsos | WEF


Årsager til ikke at ville lade sig vaccinere

De næsten 5.000 voksne adspurgte, som ikke har til hensigt at tage en vaccine mod COVID-19, blev spurgt, hvorfor de ikke ville gøre det. I hvert af de 27 lande er årsag nr. 1 bekymring for bivirkninger, nævnt af 56% globalt (fra 70% i Spanien og 68% i Sverige til 41% i Argentina og 40% i Saudi-Arabien).

Den næsthyppigste årsag til ikke at tage en COVID-19-vaccine er tvivl om dens effektivitet, nævnt af 29% globalt (fra så mange som 44% i Rusland og Polen til kun 12% i Kina og 9% i Mexico).

Den tredje mest almindelige årsag er opfattelsen af ikke at være tilstrækkelig i fare for at blive smittet med COVID-19, nævnt af 19% globalt. Blandt dem, der er tilbageholdende med at blive vaccineret, er denne opfattelse mest udbredt i Indien (37%), Malaysia (36%) og Sverige (35%), mens den er mindst i Italien (7%) og Brasilien (10%).

Generel modstand mod vacciner nævnes af 17% af dem, der ikke ville få en COVID-19-vaccine globalt, mens dette er helt oppe på 30% i Rusland og Italien.
 

Reasons for not taking a vaccine | Coronavirus | Ipsos | WEF

 
Dette er resultaterne af en undersøgelse foretaget af Ipsos mellem 24. juli og 7. august 2020 på vores online analyseplatform Global Advisor blandt i alt 19.519 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet, og i alderen 16-74 år i 22 andre lande.

Samfund