Verdens flygtningedag 2020

Et nyt globalt studie viser stigende støtte til mennesker, der søger tilflugt fra krig eller forfølgelse, men bekymringer om coronavirus betyder, at halvdelen af de adspurgte ønsker, at deres land skal være mindre åbent over for flygtninge.

Read the article in English.

En ny global undersøgelse foretaget af Ipsos i forbindelse med Verdens flygtningedag 2020 viser, at størstedelen af de adspurgte på tværs af 26 lande i stigende grad mener, at mennesker skal have ret til at søge tilflugt – også i deres eget land – fra krig eller forfølgelse. Bekymringerne vedrørende udbruddet af coronavirus betyder imidlertid, at folk synes, at deres land skal acceptere færre flygtninge, og nogle holdninger er skærpede. Der hersker for eksempel en stigende skepsis til, om de mennesker, der kommer til et land som flygtninge, er ægte flygtninge. På den anden side viser undersøgelsen – der blev foretaget online blandt voksne under 74 år i 26 lande – at folk er blevet mere positive over for flygtninges evne til at integrere sig med succes i deres nye samfund. Undersøgelsen viser, at:

Syv ud af ti (72%) tror på flygtninges fundamentale ret til at søge tilflugt 

- inklusiv i deres eget land – for at undslippe krig eller forfølgelse, hvilket er en stigning på 11 point fra 61% i 2019. En ud af fem (21%) er uenige. Der er majoritetsstøtte til menneskers rettighed til at søge tilflugt i alle lande, hvilket er en betydelig ændring fra sidste år, hvor holdningerne var meget mere delte. Dem, som er mest tilbøjelige til at være enige i retten til at søge tilflugt, er Sverige (81%), Holland (80%) or Spanien (79%). Niveauet af enighed er steget i betydeligt i Frankrig, Belgien og Tyskland. Respondenter i Sydkorea (55%), Ungarn (57%) og Malaysia (60%) er mindre tilbøjelige til at være enige sammenlignet med det globale gennemsnit. 

Halvdelen af de adspurgte (49%) siger, at de er nødsaget til at lukke deres grænser og ikke acceptere flygtninge i disse tider, hvilket er en stigning med ni point fra 40% i 2019.

Men fire ud af ti (43%) er uenige. Respondenter i Malaysia (82%), Tyrkiet (71%) og Indien (68%) er mest tilbøjelige til at være enige i, at deres lands grænser skal lukkes for flygtninge på dette tidspunkt. I Spanien (35%), Japan (37%) og Polen (37%) er respondenterne mindst tilbøjelige til at argumentere for lukkede grænser. Lande, hvor holdningen om at lukke grænserne er skærpet mest siden 2019, inkluderer Malaysia, Peru, Sydafrika og Chile. 

Når spurgt specifikt om udbruddet af coronavirus siger (49%), at deres land skal acceptere færre flygtninge. Til sammenligning siger 1 ud af 10 (10%), at de skal acceptere flere. 

Tre ud af ti siger, at det skulle forblive det samme som før udbruddet. I intet land er der en majoritet, der mener, at man bør være mere åbne over for flygtninge på dette tidspunkt. Lande, hvor der er størst støtte til mindre åbne grænser, er Tyrkiet (67%), Rusland (66%), Peru (65%) og Malaysia (64%).

Lige over en ud af ti (13%) siger, at deres land skal øge den økonomiske støtte til flygtninge verdenen over grundet Coronavirus

- og en ud af tre vil holde det på nuværende niveau (34%). Men to ud af fem (38%) siger, at støtten burde sænkes. Folk i Indien er mest tilbøjelige til at støtte en øget økonomisk støtte (33%) efterfulgt af Saudi Arabien og Chile (begge 23%). De lande, der er mest tilbøjelig til at sige, at støtten burde sænkes, er Mexico (52%), Ungarn og Canada (begge 49%). 

Globalt er næsten seks ud af ti (59%) i tvivl om, om de mennesker, der kommer til deres land som flygtninge, oprigtigt er flygtninge.  

I stedet mener respondenterne, at de kommer af økonomiske årsager eller for at drage fordel af velfærdsydelser – en stigning på 5 procentpoint siden 2019. Tre ud af ti er uenige – her ser vi ikke en forandring siden sidste år, hvilket kan betyde, at fordelingen af holdninger er drejet mod en større skepsis over for folks motiver for at ville ind i landet.  

De, der er mest tilbøjelige til at betvivle oprigtigheden hos de flygtninge, der kommer ind i deres land, er folk fra Malaysia (75%), Indien og Rusland (begge 74%) og Tyrkiet (72%), mens dem, der er mindst tilbøjelige til at betvivle motivet hos flygtninge, er Storbritannien, Sverige og USA (alle 51%), Brasilien (47%) og Canada (44%). Lande, hvor skepsis er vokset signifikant (med mere en 10 points) siden 2019, er Malaysia, Rusland, Chile og Japan. 

Folk er dog blevet mere positive over for flygtninges evne til at integrere sig med succes i deres nye samfund sammenlignet sidste år. Globalt er næsten halvdelen (45%) enige om, at flygtninge vil integrere sig med succes i deres nye samfund

Dette er en forøgelse på syv point fra 38% i 2019. Overordnede er synet på dette stadig ret splittet, men med 44% der er uenige (et fald på 4 points fra 47% i 2019). De lande, som er mest optimistiske vedrørende flygtninges succesfulde integration i deres nye samfund, er Saudi Arabien (65%), Indien (64%) og Argentina (61%). De lande, som er mest tilbøjeligt til at være uenige i at flygtninge vil integrere sig med succes, er Sydkorea (26%), Ungarn og Belgien (begge 28%). 

Synet på dette har ændret sig signifikant (med mindst 10 points) i en positive retning i USA, Australien, Japan, Brasilien og Saudi Arabien såvel som i en række europæiske lande inklusive Frankrig, Italien og Polen. På den anden side er folk i Peru mindre overbevist om, at flygtninge kan integreres succesfuldt sammenlignet med i 2019.


17,997 online adults were interviewed in total and fieldwork was conducted from 22 May - 5 June 2020. In the US, South Africa, Turkey and Canada adults aged 18-74 were interviewed and aged 16-64 in all other countries. 15 of the 26 countries surveyed online generate nationally representative samples in their countries (Argentina, Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Poland, South Korea, Spain, Sweden, and United States).

Samfund