What Worries Denmark? - Januar 2023

Danskerne er stadig påvirket af inflationen, men i markant mindre grad end i december.

What Worries Denmark? - Januar 2023 | Ipsos Danmark

IN ENGLISH →

Den første måned af det nye år er danskerne stadig påvirket af inflationen, men i markant mindre grad end i december. Inflation var i december 22% af danskernes primære bekymring (som også var er det højeste niveau hidtil) og er i januar faldet til at være 14% af danskernes primære bekymring.

Dermed er inflation i januar på niveau med den konstant tilbagevendende bekymring: Klimaforandringer. Klimaforandringerne har været en af top 3 bekymringer for danskerne lige vi begyndte undersøgelsen i januar 2020.

Kontakt os endelig, hvis du ønsker mere information eller dybere indsigter.

 

The Biggest Worries-diagrammet refererer til en persons opfattelse af den største/mest top-of-mind-udfordring, Danmark håndterer i dag.

 

Diagrammet Total Worries omfatter de største bekymringer og respondenternes øvrige bekymringer tilsammen.  

 

Om studiet
Denne undersøgelse undersøger et nationalt repræsentativt udsnit af voksne i alderen 18+ på tværs af forskellige regioner i Danmark, med 500 interviews gennemført om måneden. Der er anvendt vægtning for at afbalancere demografien og sikre, at stikprøvens sammensætning afspejler den voksne befolkning i henhold til de seneste danske folketællingsdata.

Samfund