Дългосрочна визия за селските райони

79% от респондентите в ЕС подкрепят финансирането на публични разходи за селските райони в ЕС.

Автор(и)

  • Iva Dimova Country Manager
Get in touch

79% от респондентите в ЕС подкрепят финансирането на публични разходи за селските райони в ЕС.

 

Основната потребност на селските райони, която се споменава най-често от 44% от анкетираните, са транспортните инфраструктура и връзки.

Относно последствията от пандемията, една трета от анкетираните казват, че след края на ограниченията ще е много по-вероятно да посещават селските райони за отдих.

Около един на всеки дванадесет казва, че в сравнение с времето преди пандемията е по-вероятно да обмислят преместване в по-селски район (за градските жители) или по-малко селски район (за жителите на селските райони).

И накрая, сред заетите респонденти, 21% изразяват много по-голяма вероятност да работят от вкъщи поне през част от времето, когато всички настоящи ограничения за COVID-19 приключат.

По отношение на климатичните изменения, мнозинството от респондентите отговарят, че това е сериозен проблем за селските райони в тяхната страна, като 65% от гражданите на ЕС посочват унищожаването на естествените местообитания или унищожаването на животински или растителни видове като ключови фактори.

Ето какво мислят българите по тази тема

 

Автор(и)

  • Iva Dimova Country Manager