Защита на личните данни и защита на данните

Ангажимент на Ipsos към Поверителността и защитата на личните данни

Общият регламент за защита на данните, издаден от Европейския съюз (“GDPR”), в сила от 25 май 2018 г., е поредната еволюционна стъпка в защитата на правото на личен живот на хората (например по-строги ограничения относно съгласието, правото да бъдеш забравен, видът и количеството лични данни, които могат да се използват, достъпът до данни и сигурността на данните, и др.) извън онези защити, които от известно време вече са въведени в Европейския съюз и в много други страни по света. [...]

Свалете пълния ангажимент на Ipsos към Поверителност и защита на данните


Глобална политика на Ipsos за защита на данните и поверителност

Като част от своята социална отговорност, Ipsos се ангажира със спазване на международно ниво на законите, разпоредбите и правилата за защита на данните. Тази политика за защита на данните (“Политика” или “Политика за защита на данните”) се прилага в световен мащаб за Ipsos Group и се базира на приетите на глобално ниво основни принципи за защита на данните. Тази политика възприема основните принципи на Общия регламент за защита на данните (“GDPR”) на Европейския съюз като минимален стандарт, към който Ipsos Group, нейните служители и доставчици трябва да се придържат. [...]

 Свалете пълната Глобална политика на Ipsos за защита на данните и поверителност