B2B (business-to-business) výzkum
Analytické možnosti v oblasti Social Intelligence

B2B výzkum (business-to-business)

OUR SOLUTIONS
Výzkum mezi podnikatelskými subjekty a organizacemi

Segment B2B zákazníků je mnohem užší a obtížněji dosažitelný než B2C, rozhodování bývá složitější, existují různé typy stakeholderů vstupujících do rozhodovacího procesu. Specifičnost B2B segmentu vyžaduje specifické marketingové nástroje a přístupy a rozsáhlé zkušenosti.

Náš přístup stojí na 3 pilířích:

1. Ipsos B2B panel

Vlastní specializovaná databáze sdružující více než 5 000 registrovaných zástupců firem (majitelů, ředitelů, finančních ředitelů, ředitelů IT, manažerů atd.) z různých oborů a velikostí firem. 

Detailní panel book na vyžádání ([email protected]). 

2. Kvalita dat

Kvalita dat je pro nás prioritou. Jsme flexibilní, a proto je míra odpovědí vyšší / validnější a výzkum finančně efektivnější.

  • Kontrolní mechanismy a standardy nad rámec SIMAR / ESOMAR standardů (např. audio záznam části rozhovoru u všech dotazníků + 100% kontrola těchto záznamů, záznam GPS u všech tabletů)
  • Prověření členové panelu (porovnání informace o společnosti s veřejně dostupnými databázemi dle názvu a IČ)
  • Flexibilita a aktivní zapojení panelistů (respektujeme preferovaný čas a způsob dotazování respondenta - online / telefonický dotazník, u top managementu i polostrukturované rozhovory)

3. Rozsáhlé zkušenosti, reference klientů

Díky našim zkušenostem jsme schopni pomáhat klientům s implementací výsledků výzkumů do jejich business plánů i nastavováním marketingových strategií. Naši odbornost potvrzují naši klienti. 

reference

Obchodní otázky, se kterými vám můžeme pomoci 

Otázky, se kterými vám Ipsos může pomoci